Kirjoitusohjeet

Kalmistopiirissä (ISSN 2489-9305) julkaistaan erilaisia arkeologiaan ja historiaan liittyviä juttuja, esseitä, kirja-arvosteluja, haastatteluja, opinnäytetöiden (kandidaatintutkielmat, gradut ja väitöskirjat) tiivistelmiä sekä esimerkiksi hankkeiden, julkaisujen, löytöjen ja muinaisjäännösten esittelyjä. Virallisen luokituksen mukaan Kalmistopiiri kuuluu julkaisuluokkaan D1 (ammattiyhteisölle suunnattu julkaisu), mutta koska kanava tavoittaa laajan lukijakunnan, myös populaarimmat jutut sopivat julkaistavaksi. Kirjoittajien tulee kuitenkin olla arkeologian, historian tai muiden menneisyyttä tutkivien alojen opiskelijoita tai niiltä valmistuneita (kirjoittajien joukossa on myös mm. geneetikkoja ja kielitietelijöitä). Julkaisemme niin opiskelijoiden kuin tohtorien kirjoittamia juttuja ja avustamme tarvittaessa juttujen editoinnissa.

Juttujen pituus on kirjoittajan vapaasti valittavissa ja riippuu jutun tyylistä ja teemasta. Aikaisempien julkaisujen pituus vaihtelee puolesta arkista jopa 30 arkkiin.

Lähdeviitteet merkitään tekstin sisäisinä, ei siis ala- tai loppuviitteinä, esimerkiksi muodossa (Sukunimi 2020: 29). Tekstin sisäisiä lähdeviitteitä ei ole pakko käyttää, jos haluaa kirjoittaa populaarimman jutun. Vähimmäisvaatimuksena on kuitenkin aiheeseen liittyvä kirjallisuuslista/lähdeluettelo jutun lopussa.

Kuvien sopiva lukumäärä on yksi kuva noin kahta tai kolmea tekstikappaletta kohti (kappaleiden pituudesta riippuen). Kuvia voi myös olla tätä enemmän tai vähemmän jutun tyylistä riippuen. Kuvaehdotuksia voi esittää itse tai kuvien etsimisen voi jättää toimituskunnan tehtäväksi. Itse otettujen kuvien kokoa on hyvä hieman pienentää ennen lähettämistä. Pyydämme lähettämään kuvat erillisinä tiedostoina, WordPressin tukemassa muodossa (JPG, JPEG, PNG, GIF). Itse otettujen valokuvien resoluutiota tulee pienentää riittävästi.

Jutussa mainittujen henkilöiden nimet tulee lihavoida ensimmäisen kerran mainittaessa.

Jutun loppuun tulee kirjoittaa lauseen tai parin mittainen kirjoittajaesittely.

Juttuja voi lähettää matalalla kynnyksellä osoitteeseen kalmistopiiri [at] gmail.com (Voit myös kysyä lisätietoja toimituskunnalta samasta osoitteesta.)