Digitaalisia aineistoja Suomen arkeologiasta ja historiasta

Tälle sivulle on koottu linkkejä erilaisiin netistä löytyviin digitoituihin ja digitaalisiin julkaisuihin, aineistoihin ja tietokantoihin Suomen arkeologiasta, historiasta ja lähitieteistä. Ilmoita toimimattomista linkeistä tai vinkkaa listaan lisättävistä linkeistä alla kommenttiosiossa.

Aineistoa Keski-Suomen historiasta: www3.jkl.fi/kirjasto/keskiaineisto/index.htm Sivulta löytyy pdf:nä mm. K. J. Jalkasen teos Pohjois-Hämeen erämaat, asutus ja olot vuoteen 1620.

A. M. Tallgrenin julkaistut kirjoitukset (bibliografia)

Blogeja suomalaisesta arkeologiasta

Codices Fennici: https://www.codicesfennici.fi/ Suomen keskiajan ja 1500-luvun käsikirjoitukset SKS:n ylläpitämässä digitaalisessa arkistossa.

Digi – Yleisten kirjastojen digitoimaa aineistoadigi.kirjastot.fi/items/browse Sivun kautta löytyy pdf:nä mm. paikallishistorioita ja Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilanderin teoksia Euran esihistoriasta.

Digitaaliarkisto: digi.narc.fi/digi/ Kansallisarkiston digitoimia asiakirjoja, kuten karttoja, tuomiokirjoja, sananparsia, seurakuntien aineistoja yms.

Diplomatarum Fennicum: df.narc.fi Kansallisarkiston ylläpitämä tietokanta Suomen keskiaikaisista asiakirjoista ja teksteistä.

Doriahttps://www.doria.fi/ Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto, jossa pdf:nä saatavilla esim. Samuli Paulaharjun kansanperinneteoksia.

Duodecim: www.duodecimlehti.fi Lääketieteellinen aikakausikirja, jossa on satunnaisesti julkaistu myös terveydenhoidon ja sairauksien historiaa käsitteleviä artikkeleita. Sivulta löytyviä esimerkkejä mm. Koulu, M. et al. 2016. Marunat lääke- ja rohdoskasveina antiikista nykypäivään. 2016;132(19), Huoponen, K. et al. 2006. Idästä vai lännestä? Suomalaisten geneettiset sukujuuret. 2006;122(1) ja Meri, S. 2002. Infektiot evoluution katalysaattorina.

Elore: www.elore.fi/elore/ Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry:n verkkojulkaisu. Folkloristiikkaa ja lähialoja, mm. Kuolema ja kulttuurien tutkimus -bibliografia 1989-2004 (Korhonen, S.) Vol. 12 – 1/2005.

Epress: http://www.epress.fi/ Uusia sanomalehtia luettavissa selaimessa. Myös sanahaku, jonka avulla löytää esimerkiksi tuoreita lehdistössä julkaistuja uutisia arkeologiasta. Vaatii tunnukset, mutta lukeminen onnistuu esim. useimmissa kirjastoissa ja oppilaitoksissa.

Fenno-Ugricahttps://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/ Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisuja, mm. vanhoja Suomen Museoita, esim. sarjassa 1893 ilmestynyt Tietoja Karjalan rautakaudesta ja sitä seuraavilta ajoilta Käkisalmen kihlakunnan alalta saatujen löytöjen mukaan (Schvindt, T.).

Genos: https://www.genealogia.fi/genos-old/index.htm Suomen Sukututkimusseuran aikakausikirjan nettiin siirrettyjä artikkeleita vuosilta 1930-2000. Esim. Haggrén 1998. Historiallisen ajan arkeologia ja henkilöhistoriallinen tutkimus. Genos 69(1998).

GTK:n julkaisut ja raportithttps://hakku.gtk.fi/fi/reports Mm. siitepölyanalyysejä, arkeomagnetismia ja Turun tuomiokirkon reliikkikivien tutkimusta.

Heldahttps://helda.helsinki.fi/ Helsingin yliopiston opinnäytteitä ja muita teoksia pdf-muodossa, esim. Kasvistomme muinaistulokkaat: tulkintaa ja perusteluja (Suominen, J. & Hämet-Ahti, L.).

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston digitaalinen aineistopankki Lydia: http://lydia.hameenlinna.fi Vanhoja teoksia Hämeen ja Hämeenlinnan historiasta digitoituna. Hämeen historian yleisiin aineistoihin pääsee suoraan tästä linkistä: http://lydia.hameenlinna.fi/exhibits/show/historia/hameen-historia).

Internet Archive: https://archive.org/ Amerikkalaisten yliopistojen kokoelmista digitoituja vanhoja suomalaisia teoksia, mm. Aspelin, J. R. 1876 Suomalais-ugrilaisen muinaistutkinnon alkeita ja erilaisia SKS:n toimituksia, kuten Mainov, W. 1888. Mordvakansan lakitapoja. Nämä löytyvät kirjoittamalla hakukenttään esimerkiksi ”Aspelin”, tai ”Suomalaisen Kirjallisuuden Seura”. Kannattaa hakea myös esim. sanalla ”Aikakausikirja”.

Itä-Suomen yliopiston julkaisujahttp://epublications.uef.fi/ Elektronisesti saatavilla mm. historian opinnäytetöitä, kuten esim. Frosts, floods and famines – Climate in relation to hunger in north-east Europe A.D. 1100-1550 (Huhtamaa, H. 2011) ja Exploring the climate-society nexus with tree-ring evidence : Climate, crop yields and hunger in medieval and early modern north-east Europe (Huhtamaa H. 2017).

Journal.fi – Suomalaiset tiedelehdet verkossa https://journal.fi/index/index  Joukossa mm. Historisk Tidskrift för Finland, Iskos yms. Esimerkkinä Iskos-sarjassa ilmestynyt A Touch of Red Archaeological and Ethnographic Approaches to Interpreting Finnish Rock Paintings (Lahelma, A.).

Jukuri: jukuri.luke.fi Luonnonvarakeskuksen (Luke) avoin julkaisuarkisto, jossa osa julkaisuista on ladattavissa pdf-muodossa. Sisältää luonnontieteellistä arkeologiaa (mm. eläinjäännösten ajoituksia ja DNA-analyysejä) sekä vesistöjen historiaa. Tätä kautta löytää esim. artikkelin Hukantaival, S. & Bläuer, A. 2017. Ritual deposition of animals in late Iron Age Finland: a case-study of the Mulli settlement site in Raisio. Estonian Journal of Archaeology 21 (2) 16.

JULTIKA: jultika.oulu.fi Oulun yliopiston julkaisutietokanta, josta löytyvät yliopiston opinnäytteet kandidaatintöistä lähtien ja mm. Acta Universitatis Ouluensis -sarjassa ilmestyneet julkaisut.

Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistohttps://jyx.jyu.fi/dspace/ Mm. historian opinnäytetöitä, esim. ”Tuomitaan taikuuden harjoittamisesta” : taikuusoikeudenkäynnit 1700-luvun lopun Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa (Tittonen, E.)

Kansalliskirjastohttps://digi.kansalliskirjasto.fi/ Sanomalehtiä, aikakausilehtiä ja pienpainatteita 1920-luvulle saakka ja linkkejä muihin digitaalisiin aineistoihin.

Kirjastojen e-aineistojaekirjasto.kirjastot.fi Osaan aineistoista tarvitsee kirjastokortin ja luettavat kirjat vaihtelevat vähän alueittain. Jos löytyy sopiva kirjastokortti, niin digimuodossa on saatavilla mm. Fibula, Fabula, Fact. The Viking Age in Finland (Ahola, J., Frog & Tolley, C.) ja Idän orjakauppa keskiajalla: ihmisryöstöt Suomesta ja Karjalasta (Korpela, J.).

Kulttuuriympäristön palveluikkuna: www.kyppi.fi Museoviraston ylläpitämä palvelu, jossa mm. arkeologisia kaivausraportteja ja muinaisjäännösrekisteri.

Lappi- ja saamelaisaiheiset digitoidut teokset Lapin kirjastossa: https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kirjasto/Lappi-ja-saamelaiset/Digitoidut-aineistot (Finna kautta, mm. Fellmanin teoksia).

Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen kotiseutukuvaukset ja vuosikirjat:   www.forssanmuseo.fi/kokoelmat/verkkojulkaisut/

Luistarin kotisivu. https://luistari.fi/  Euran Luistarin arkeologiseen tutkimukseen keskittynyt sivusto. Sisältää mm. tietokannan ja kirjallisuusluettelon. Suomeksi ja ruotsiksi.

Metsähallitushttps://julkaisut.metsa.fi/ Metsähallituksen julkaisuja ja esitteitä, joista osa saatavilla digitaalisessa muodossa.

Mirator: www.glossa.fi/mirator/index.html Keskiajan tutkimuksen seura Glossa Ry:n vertaisarvioitu verkkojulkaisu. Mukana mm. Immonen, V. 2015. Buried in the Archives. Medieval Graves at the Dominican Convent of St. Olaf in Turku, Finland. Vol. 16:1 (2015).

Museoliittohttp://www.museoliitto.fi/ Museologisia julkaisuja.

Museovirastohttps://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/julkaisut Museoviraston verkkojulkaisuja löytyy vasemman valikon kautta, mm. Arkeologisten hautakaivausten tutkimusmenetelmät (Salo, K. & Niukkanen, M.) Oppaita ja ohjeita-kohdasta. Myös hautausmaakulttuuria käsitteleviä teoksia.

Museovirasto: Digitaaliset aineistot: https://www.museovirasto.fi/fi/digitaaliset-aineistot Sivulta on pääsy kaikkiin Museoviraston digitoimiin aineistoihin, esim. muinaisjäännösrekisteriin, arkeologiset tutkimusraportteihin jne.

Nimiarkistohttps://nimiarkisto.fi/ Suomesta kerätyt ja arkistoidut keskeiset nimiaineistot, kuten paikannimet, tietokantaan koottuna.

Noitanetti: www15.uta.fi/yky/arkisto/historia/noitanetti/ Tampereen yliopiston historiatieteiden ja filosofian laitoksen sivu, jolle Timo Kervinen ja Marko Nenonen ovat koonneet tietoa noituudesta, taikuudesta ja noitavainoista Suomessa. Suoraan sivulle on koottu tietoja arkistolähteistä ja aihetta käsittelevien julkaisujen tekstejä sekä myös bibliografiaa ja linkkejä.

Oulun yliopiston arkeologian oppiaineen julkaisuthttp://www.oulu.fi/arkeologia/node/8843 Mm. Iin Haminan kirkko ja hautausmaa (Kallio-Seppä, T., Ikäheimo, J. & Paavola, K.), juhlakirjoja ja Meteli-sarjaa.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys Ry: http://pro.tsv.fi/pshy/julkaisut.htm Faravid-aikakausikirjojen artikkeleita digitoituna. Artikkeleista esim. Koivunen, P. 1990. Kesähaudoista ja vihkimättömistä ruumiskalmistoista Faravid 14/1990.

Porstuahttp://www.porstuakirjastot.fi/items/browse… Seinäjoen kaupunginkirjaston digitoimia vanhoja teoksia, mm. Nuijasota: sen syyt ja tapaukset (Koskinen, Y.).

Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännöksethttp://www.paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2015/09/maka06_2008_kiinteat_muinaisjaannokset.pdf

Räyhät: neba.finlit.fi/rayhat/index.htm SKS:n kansanrunousarkiston nettisivu räyhähenkiperinteestä ja siitä tehdystä folkloristisesta tutkimuksesta. Sisältää kirjallisuusviitteitä ja joitakin kansanrunousarkiston sisältämiä perinnetietoja.

Satakunta-sarjahttps://www.satakuntalainenosakunta.fi/satakuntasarja/

SKShttps://oa.finlit.fi/ Suomalaisen kirjallisuuden seuran Open Access –kirjoja, folkloristiikkaa, kansatiedettä, historiaa ja kirjallisuutta, esim. Luentoja suomalaisesta mytologiasta (Castrén, M.A.)

SKVR-tietokanta: https://skvr.fi Suomen Kansan Vanhat Runot – kalevalaisten runojen verkkopalvelu, johon on kerätty lähes kaikki arkistoihin tallennettu ja kirjallisista lähteistä löydetty kalevalainen runous. Sisältää mm. loitsuja ja taikoja.

SLS: http://www.sls.fi/sv/publikationstyp/e-bocker Svenska Litteratursällskapet i Finland on digitoinut joitakin kirjoja pdf-muotoon. Saatavilla mm. Kerkkonen, G. 1959. Bondesegel på Finska viken. Kustbors handel och sjöfart under medeltid och äldsta Wasatid.

Sukutilat netissähttp://sukutilat.sarka.fi Maatalousmuseo Sarkan ylläpitämä Suomen maatiloista koottu tietokanta, johon parhaillaan digitoidaan 1900-luvulla julkaistujen maatilamatrikkelien tietoja.

Suomalais-ugrilainen seura: https://www.sgr.fi/fi/collections/browse Digitoituja kirjoja ja tekstejä. Esimerkiksi Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia -sarjassa ilmestyneissä uudemmissa teoksissa on runsaasti asiaa paitsi kielitieteen ja arkeologian yhdistämisestä myös varhaisesta viljelystä ja kulttuurikontakteista.

Suomen arkeologinen seurahttp://www.sarks.fi/julkaisut.html Muinaistutkijoita, Fennoscandia Archaeologica, Arkeologipäivien julkaisuja yms.

Suomen keskiajan arkeologian seurahttp://www.skas.fi/skas-lehti/digiskas/ SKAS-lehtiä ja AMAF-sarjan julkaisuja saatavilla digimuodossa. Esim. Kivistö, M. 1999. Viini ja olut keskiajalla SKAS 2/1999.

Suomen kotiseutuliittohttps://issuu.com/kotiseutuliitto Luettavissa pari vuosikirjaa, joissa mm. aineetonta kulttuuriperintöä.

Suomen maatalousmuseo Sarka: https://www.sarka.fi/vierailulle-museoon/museomyymala-muurikki/museon-julkaisuja/ Vuosikirjoja pdf:nä vuodesta 2010. Mukana mm. Korkeakoski-Väisänen, K. 2013. Varhaisen kaskiviljelyn välineet – Varhainen viljely Aurajokilaaksossa. Laari 2012.

Suomen sotahistoriallinen seurawww.sshs.fi/aikakauskirja/aikakauskirjat+16-30+digitoidut/
Digitoituna aikakausikirjat 1997-2010. Painotus 1900-luvun sodissa, mutta mukana myös esim. Jalonen, J. 2010: Suomen kaartin taistelut Masoviassa toukokuussa 1831. Sotahistoriallinen aikakausikirja 30 (2010).

Tampereen museoiden julkaisujahttp://vapriikki.fi/julkaisut/ Mm. Pirkan maan alta -sarjaa, erilaisia julkaistuja selvityksiä ja yhteisöarkeologiaa. Esim. Poutiainen, H. 2010. Polttohauta ja nastasolki – rautakautisia inventointilöytöjä Pälkäneeltä ja Sääksmäeltä. Pirkan maan alta 11.

Tampereen seudun sukututkimusseuran vuosikirjat: http://tamsuku.fi/vuosikirjatsisallys.html Mukana (ja digitoituna) joitakin historiantutkijoiden julkaisuja. Esim. Nenonen, M. 1987. Noidat ja noitaoikeudenkäynnit Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla. Vuosikirja VIII:1.

Tampereen yliopiston julkaisuarkistohttps://tampub.uta.fi/ Tampereen yliopiston julkaisuja ja opinnäytteitä. Pdf:nä löytyy mm. Vuorinen, H. S. 2006. Tautinen Suomi 1857-1865. Tampere University Press.

Thanatos: https://thanatos-journal.com Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry:n verkkojulkaisu. Sisältää esim. Ahola, M. 2015. Tracing Neolithic Funerary Practices from Finnish Ochre Graves – a Case Study from Kukkarkoski Comb Ware Burial Ground. Vol. 4 2/2015.

Theseuswww.theseus.fi Ammattikorkeakoulujen (mm. konservaattorien) opinnäytetyöt. Esim. Holopainen, E. 2016. Eettisyys arkeologisen tekstiilin käsittelyssä: 1600-luvun lopun lapsen hautavaatteen konservointi ja tutkimus.

Turun historiallinen yhdistyshttp://thy.fi/ Pääpaino Turussa. Joitakin vanhempia artikkeleita digitoitu Historia Mirabilis –sarjasta ja myös muita kohdassa Historiallisia artikkeleita Turusta, esim. Niitemaa, V. 1965. Myöhäiskeskiajan Turku. THArk 18.

Turun yliopiston julkaisuarkisto UTUPub: https://www.utupub.fi Turun yliopiston avoin julkaisuarkisto, joka sisältää Turun yliopiston opinnäytetöitä kuten väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia sekä pro gradu -tutkielmien tiivistelmiä. Opinnäytetöiden lisäksi tietokannasta löytyy Turun yliopiston tiedekuntien ja laitosten julkaisuja.

kirjoja

Kommentoi

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.