A. M. Tallgrenin julkaistut kirjoitukset

Bibliografia toim. Timo Salminen

Kirjoitukset on järjestetty ensin julkaisuvuoden, sen jälkeen julkaisun nimen ja viimeksi sivunumeron tai sanomalehden numeron mukaan. Kunkin vuoden julkaisuissa luetellaan ensin monografiat ja muut erillisjulkaisut, sitten artikkelit. Ensimmäisen Tallgrenin bibliografian julkaisi Ella Kivikoski vuonna 1954 (Kivikoski 1954: 122–145). Tämä uusi, täydennetty bibliografia sisältää myös Tallgrenin kirjoittamat tietosanakirjojen hakusana-artikkelit, joita Kivikoski pääsääntöisesti ei ottanut mukaan omaan luetteloonsa.  Erityisesti vuosina 1931–1939 ilmestyneessä Isossa tietosanakirjassa on useita hakusana-artikkeleita, jotka on painettu ilman kirjoittajan nimeä, mutta jotka ovat yhteneviä vuosina 1909–1919 ilmestyneessä Tietosanakirjassa Tallgrenin nimellä julkaistujen artikkelien kanssa, vaikkakin usein lyhennettyjä. Tämä bibliografia sisältää myös ne. Lisäksi Pienessä tietosanakirjassa (1950–1952) ja Otavan isossa tietosanakirjassa (1960–1965) on sekä Tallgrenin nimellä että ilman nimeä julkaistuja artikkeleita, joiden teksti on pääpiirteittäin peräisin Tallgrenin varhaisemmista artikkeleista. Tallgrenin nimellä varustetut 1950- ja 1960-lukujen tietosanakirja-artikkelit on sisällytetty tähän luetteloon omina nimekkeinään ja ilman nimeä julkaistuihin viitataan 1930-luvun artikkelien yhteydessä.

1902

0201. Taru muinaisajoilta. Uusi Aura 14/1902 (18.1.1902).
0202. Kansantaruja Kakskerran kappelista. Uusi Aura 157/1902 (11.7.1902). Vrt. nro 1807: 216–221 sekä 211–215, jotka Tallgrenin oman merkinnän mukaan kuuluvat sivulle 216[1]
0203. Kansantaruja Kakskerran kappelista. Uusi Aura 158/1902 (12.7.1902). Ks. nro 0202.

1904

0401. [Nimimerkki Balder Björn:] Några ord i en dagens fråga. Åbo Tidning 337/1904 (11.12.1904).

1905

0501. Den nuvarande rörelsen i Finland och dess betydelse. Dagen 3.11.1905.
0502. Kaarlo XII:n kultti ja hänen elämäkertansa esittäjät. Historiallinen Aikakauskirja 3: 50–64.
0503. Päivä nousee. Turun Sanomat 1/1905 (1.1.1905).
0504. Vähäsen ”maltillisille” syyttäjille ajateltavaa. Turun Sanomat 43/1905 (21.2.1905).
0505. Ikkalan linna Paattisilla. Turun Sanomat 207/1905 (7.9.1905). Vrt. nro 1807: 206–215.
0506. Rymättylän Aslaluodon muinaisia. Turun Sanomat 213/1905 (14.9.1905).
0507. Tukholman kuulumisia. Turun Sanomat 232/1905 (6.10.1905).
0508. Kirje Tukholmasta. Turun Sanomat 236/1905 (11.10.1905).
0509. Kirje Tukholmasta. Turun Sanomat 252/1905 (29.10.1905).
0510. Kirje Tukholmasta. Turun Sanomat 256B/1905 (10.11.1905).

1906

0601. Historiantakaisista ajoista Suomessa. Helsingin Kaiku 50–51/1906 (15.12.1906): 551–555.
0602. Arv. Hackman, Die ältere Eisenzeit. Helsingin Sanomat 49A/1906 (1.3.1906).
0603. Muinaistieteestä. Helsingin Sanomat 118B/1906 (24.5.1906).
0604. Yhteydestä Välimeren maiden ja Pohjois-Euroopan välillä kuningas Hammurabbin ajoista Persialaissotiin. Historiallinen Aikakauskirja 4: 1–7.
0605. Arv. Stjerna, Svear och götar under folkvandringstiden. Historiallinen Aikakauskirja 4: 26–28.
0606. Arv. Müller, Urgeschichte Europas. Historiallinen Aikakauskirja 4: 28–29.
0607. Muistiinpanoja v. v. 1808–1809 sota-ajoilta Maariasta ja Tukholmasta. Historiallinen Aikakauskirja 4: 78–86.
0608. Arv. Stjerna, Bidrag till Bornholms befolkningshistoria. Historiallinen Aikakauskirja 4: 88–90.
0609. Arv. Almgren, ”Kung Björns hög”. Historiallinen Aikakauskirja 4: 90–91.
0610. Lyhyitä tiedonantoja. Historiallinen Aikakauskirja 4: 103.
0611. Arv. Much, Die Trugspiegelung orientalischer Kultur. Historiallinen Aikakauskirja 4: 185–186.
0612. Arv. Turun kaupungin historiallinen museo. Historiallinen Aikakauskirja 4: 191.
0613. Muinaistieteestä. Kanerva 7–8/1906 (15.7.1906): 193–197.
0614. Hävinneitä löytöjä. Suomen Museo – Finskt Museum XIII (1906): 22–23.
0615. Tre nya bronsåldersfynd från Finland. Suomen Museo – Finskt Museum XIII (1906): 42–48.
0616. Tärkeä pronssikauden löytö Sodankylästä. Suomen Museo – Finskt Museum XIII (1906): 73–86.
0617. Lyhyitä piirteitä taikauskosta. Turun Sanomat 184/1906 (12.8.1906).
0618. Lyhyitä piirteitä taikauskosta. Turun Sanomat 186/1906 (15.8.1906).
0619. Muutamia piirteitä Uuden Auran kannasta. Turun Sanomat 276/1906 (28.11.1906).
0620. Auringon palvelemisesta Pohjois-Europassa esihistoriallisena aikana. Valvoja 1906: 637–650.
0621. Eikö pronssikautta ole ollut olemassa? Valvoja 1906: 699–704.
0622. Maanalaisista käytävistä Turussa. V. S. Y:n [Varsinaissuomalaisten ylioppilaiden] tervehdys kotiseudulle 1906: 16–18.

1907

0701. Arv. Montelius, Kulturgeschichte, Driesmann, Der Mensch der Urzeit, Gustafson, Norges Oldtid. Historiallinen Aikakauskirja 5: 84–87.
0702. Arv. Historiallista oppikoulukirjallisuutta. Historiallinen Aikakauskirja 5: 133–135.
0703. Kehotus [luetteloida kiinteät muinaisjäännökset]. Historiallinen Aikakauskirja 5: 137–139.
0704. Arv. Satakunta I. Historiallinen Aikakauskirja 5: 173–174.
0705. Lyhyitä tiedonantoja. Historiallinen Aikakauskirja 5: 174–178.
0706. ”Ylellisyyden” vastustusta Uudenkaupungin seudulla 1700 luvun lopulla. Historiallinen Aikakauskirja 5: 196–198; Vrt. nro 1807: 228–232.
0707. Sortavalan museon kivikalukokoelmista. Laatokka 75/1907 (13.7.1907).
0708. [Nimim. B-y:] Seurattava esimerkki [arv. Satakunta I]. Nuori Suomi 1907: 241–242.
0709. Historiantakainen kuvanveistos Suomesta. Päivä 2/1907 (17.10.1907): 21–22.
0710. Airiston seutuja kiertämässä. Suomen Matkailijayhdistyksen Vuosikirja 1907: 39–50. Vrt. nro 1807: 158–171.
0711. Kivikautinen taideteos Säkkijärveltä. Suomen Museo – Finskt Museum XIV (1907): 67–72.
0712. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuosikertomus 1906–1907. Suomen Museo – Finskt Museum XIV (1907): 97–104.
0713. Varsinais-Suomi ja Matkailijayhdistys. Turun Sanomat 18/1907 (26.1.1907).
0714. Takavuosien myöntyväisyyspolitiikasta. Turun Sanomat 47/1907 (1.3.1907).
0715. ”Miten on kielikysymyksemme ratkaistava?” Turun Sanomat 5/!907 (6.1.1907).
0716. Kotiseutututkimuksesta. Turun Sanomat 236/1907 (17.10.1907).
0717. Kotiseutututkimuksesta. Turun Sanomat 240/1907 (22.10.1907).
0718. Pronssikausi – ? II. Valvoja 1907: 435–438.
0719. Arv. Boldt, Ny jord. Valvoja 1907: 503–505.

1908

0801. Kuinka muinainen Skyytia taas tuli tunnetuksi? Helsingin Sanomat 243A/1908 (21.10.1908).
0802. Ensikertalaisena Venäjällä. Kasaniin. Helsingin Sanomat 254/1908 (3.11.1908). Vrt. nro 1002: 5–15.
0803. Tärkeitä uusia muinaislöytöjä Moskovan historiallisessa museossa. Helsingin Sanomat 287/1908 (11.12.1908).
0804. Arv. Schück, Ur en resandes anteckningar. Historiallinen Aikakauskirja 6: 38–39.
0805. Historiallinen Aikakauskirja 5-vuotias. Historiallinen Aikakauskirja 6: 39–41.
0806. Arv. The Historians’ history of the world. Historiallinen Aikakauskirja 6: 80–83.
0807. Ural-altailaisesta pronssikaudesta. Historiallinen Aikakauskirja 6: 148–165.
0808. Arv. Käkikoski, Suomen historia nuorisolle I. Historiallinen Aikakauskirja 6: 202–204.
0809. Arv. Brögger, Et norskt ravfund fra stenalderen. Historiallinen Aikakauskirja 6: 258–260.
0810. Kysymys löydöistä Rooman Forumilla. Historiallinen Aikakauskirja 6: 273–274.[2]
0811. Muinaistieteestä. Karjalan kävijä lokakuu/1908: 1–5.
0812. Lippumme. Lännetär, uusi jakso 1: 4–9.
0813. Oscar Wilde. I. Lännetär, uusi jakso 1: 47–54. Tallgren, Anna-Maria, Oscar Wilde. II. s. 54–61.
0814. Varsinais-Suomesta niihin aikoihin kuin Kreikassa muodostuivat Homeron laulut. Lännetär, uusi jakso 1: 79–98.
0815. Varsinaissuomalaisen osakunnan kotiseutututkimustyöstä. Lännetär, uusi jakso 1: 237–242.
0816. ”Tietojemme rajoilta” historiassa. Nuori Voima 8/1908 (1.11.1908): 121–123.
0817. Me odotamme. Päivä 3/1908 (17.1.1908): 19–20.
0818. Muutamia Lontoon museoita. Päivä 9/1908 (27.2.1908): 70–73.
0819. ”Ulos juutalaiset”. Päivä 11/1908 (12.3.1908): 86–87.
0820. Muutamia Lontoon museoita. Päivä 11/1908 (12.3.1908): 89–90.
0821. Europan esihistoriallisista museoista hieman. Päivä 19/1908 (8.5.1908): 150–152.
0822. Isien muistomerkit. Päivä 21/1908 (22.5.1908): 167–169.
0823. Enemmän sisältöä sanomalehtiin. Päivä 33–34/1908 (31.8.1908): 266–267.
0824. Arv. Uppland I. Päivä 33–34/1908 (31.8.1908): 272–274.
0825. Vapaus. Päivä 38/1908 (10.10.1908): 309–310.
0826. Moskovan arkeologiset museot. Päivä 41/1908 (24.10.1908): 340–342.
0827. Moskovan arkeologiset museot. Päivä 43–44/1908 (7.11.1908): 356–358.
0828. Tilaisuus, joka ei koskaan uusiinnu [Zausajlovin kokoelma]. Päivä 48–51/1908 (1.12.1908): 419–420.
0829. Suomen Hilligenleiltä. Suomen Matkailijayhdistyksen Vuosikirja 1908: 16–22. Sama ruots. 0831.
0830. Eri tahoilta. Suomen Museo – Finskt Museum XV (1908): 20–21.
0831. Finlands Hilligenlei. Turistföreningens i Finland Årsbok 1908: 15–22. Sama suom. 0829.

1909

0901. Vanha Naantali. Helsingin Kaiku 51–52/1909 (31.12.1909): 589–593.
0902. Arkangelista Pinegajoelle. Helsingin Sanomat 179/1909 (7.8.1909). Vrt. nro 1002: 62–70.
0903. Esihistoriallisten museoiden luetteloja. Historiallinen Aikakauskirja 7: 31–36.
0904. Arv. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto. Historiallinen Aikakauskirja 7: 37–39.
0905. Arv. Appelgren-Kivalo, Suomalaisia pukuja myöhemmältä rautakaudelta. Historiallinen Aikakauskirja 7: 78–79.
0906. Muinainen Bjarmaland. Historiallinen Aikakauskirja 7: 100–110.
0907. Muuan tarinasikermä. Kotiseutu 1909 (näytenumero): 13–16.
0908. Puolituhatta vuotta. Arv. Muistelmia Marttilan seurakunnasta 1409–1909. Kotiseutu 1909: 20–21.
0909. Miten esi-isäin muistoja häviää. Kotiseutu 1909: 24.
0910. Harakkavuorten kylässä. Päiväkirjastani Itä-Venäjältä. Kyläkirjaston Kuvalehti B-sarja 10/1909: 148–150. Vrt. nro 1002: 25–31.
0911. Vanhojen kansantarinain puolesta. Nuori Voima 1909: 99–100.
0912. Varsinais-Suomi. Oma maa 4: 495–505. Vrt. nro 1807: 9–32.
0913. Ylioppilasosakuntain kotiseutututkimustyöstä. Päivä 8/1909 (7.3.1909): 61–63.
0914. Kolme asiaa. Päivä 15/1909 (24.4.1909): 123–124.
0915. Pitäjämuseot. Päivä 17–18/1909 (15.5.1909): 137–138.
0916. Tshuudilaisia muinaisjäännöksiä entisessä Bjarmalandissa. Päivä 27–28/1909 (3.8.1909): 230–231.
0917. Kotiseutututkimusharrastuksia Vjatkan läänissä. Päivä 27–28/1909 (3.8.1909): 233–234.
0918. Itä-venäläiset kylät – sellaiseksiko karjalaisetkin? Päivä 38–39/1909 (23.10.1909): 309–310.
0919. Suomensuvun alkukoti – Ranska! Päivä 38–39/1909 (23.10.1909): 319–320.
0920. Vanhimpia itämaisia peilejä. Suomen Museo – Finskt Museum XV (1909): 94–101.
0921. Vähäjoen rantoja pitkin. Suomen Matkailijayhdistyksen Vuosikirja 1909: 19–37. Vrt. nro 1807: 182–205.
0922. British Museum. Tietosanakirja I[3]: 1265–1267.
0923. Varsinais-Suomalaisen Osakunnan kotiseututyöstä viime vuonna. Turun Sanomat 122B/1909 (30.5.1909).
0924. Vierasperäisten kansojen luona. Turun Sanomat 179/1909 (7.8.1909). Vrt. nro 1002: 39–51.
0925. Arv. Hansen, Oldtidens Nordmaend. Valvoja 1909: 529–535.

1910

1001. Genealogia Tallgren. S. l. 28 s.
1002. Rajan tuolta puolen. Turistina Itä- ja Pohjois-Venäjällä. Werner Söderström Oy. Porvoo. 87 s.
1003. Forskningar på en bronsåldersfyndplats i Kemi. Finskt Museum XVII (1910): 20–24.
1004. Skandinaviska järnåldersföremål i östra Ryssland. Finskt Museum XVII (1910): 62–64.
1005. Suomen Muinaismuisto-yhdistys. Helsingin Kaiku 39/1910 (1.10.1910): 427.
1006. Galitschin aarre. Helsingin Kaiku 44/1910 (5.11.1910): 507.
1007. Avoin kirje ”Päivän” toimitukselle. Helsingin Sanomat 19/1910 (25.1.1910).[4]
1008. Järnefeltin Titusta katsottua. Helsingin Sanomat 41/1910 (20.2.1910).
1009. Suomen tähänastinen muinaistiede. Helsingin Sanomat 226/1910 (1.10.1910).
1010. Praktisk hembygdsforskning. Hembygden 1910: 225–228. Sama suom. 1040.
1011. En studentfest år 1846. Hembygden 1910: 245–250.
1012. Arv. Ailio, Die steinzeitlichen Wohnplatzfunde in Finland. Historiallinen Aikakauskirja 8: 66–71.
1013. Suomen Karjalan rautakaudesta. Karjalan kirja 1: 121–134. Werner Söderström Oy. Porvoo.
1014. Kotiseutututkimustyö ja nuorisoseurat. Kiertokirje Suomen Nuorisoseuroille Suomen Nuorison Liiton Toimikunnalta: 10–15.
1015. Kevitsan ”jumalainen”. Kotiseutu 1910: 36–37.
1016. Kotiseutuyhdistys Vjatkan läänissä Venäjällä. Kotiseutu 1910: 37–39.
1017. Maakuntapäivät Varsinais-Suomessa. Kotiseutu 1910: 44–46.
1018. Arv. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen pöytäkirjat 1870–1875. Kotiseutu 1910: 54–56.
1019. Sodankyläinen sotatarina. Kotiseutu 1910: 57.
1020. Rautaporttitaru Räisälästä. Kotiseutu 1910: 59.
1021. Maanalaisista käytävistä. Kotiseutu 1910: 66–68; Vrt. nro 1805: 143–149.
1022. Koulu ja kotiseutuharrastus. Kotiseutu 1910: 68–70.
1023. Uhrikivi. Kotiseutu 1910: 74.
1024. Kotiseututyö ja nuorisoseurat. Kotiseutu 1910: 76.
1025. Viimekeväisen museokomitean pöytäkirja. Kotiseutu 1910: 77–78.
1026. Kotiseutututkimuksen tehtävä. Kotiseutu 1910: 79–81.
1027. Muinaistiedustuksia Miehikkälässä. Kotiseutu 1910: 90–91.
1028. Vanha kalmisto Kaukolassa. Kotiseutu 1910: 93–94.
1029. Varsinaissuomalaisen osakunnan kotiseutuvaliokunta. Kotiseutu 1910: 98–99.[5]
1030. Haminasaari Kemijoen suulla. Kotiseutu 1910: 118–120.
1031. Kappelmäki Vehmaalla. Kotiseutu 1910: 127.
1032. Tieteellinen keräilytoimisto. Kotiseutu 1910: 132.[6]
1033. Retkeilyille. Ruotsin matkailijayhdistyksen esimerkki. Kotiseutu 1910: 167–168.
1034. Katsaus: Kolmas yleinen kotiseutuyhdistysten kokous; Suur-Savon maakuntamuseon Mikkeliin; Vanhojen kansantarujen keräämisestä; Kotiseutututkimuksen hyväksi; Katujen nimistä; Kotiseutututkimus-stipendejä. Kotiseutu 1910: 172–174.
1035. Arv. Kaukomieli IV. Kotiseutu 1910: 192–193.
1036. Kiviesineitä Metsäpirtistä. Kotiseutu 1910: 201.
1037. Katsaus: Kolmas yleinen kotiseutukokous Helsingissä; Turun museon pukumalli-osastoon…; Kirjoituksia kotiseutututkimus-alalta; Kotiseutututkimuksen Keskusvaliokuntaan… Kotiseutu 1910: 206–208.
1038. Kiinteistä muinaisjäännöksistä. Kotiseutu 1910: 225–229.
1039. Katsauksia: Suomalaisen Tiedeakatemian Tieteelliselle Keräystoimistolle; Kansanopisto- y. m. kokoelmia; Kotiseutututkimustyöstä Viipurissa; Satakunnan Nuorisoseurojen Liiton toimikunta…; Kansakoululehden…; Varsinais-Suomen kirjaa; Tietosanakirja. Kotiseutu 1910: 254–256.
1040. Käytännöllisestä kotiseututyöstä. Kotiseutu 1910: 262–265. Sama ruots. 1010.
1041. ”Ryssän uuneista”. Kotiseutu 1910: 274–278.
1042. Pikku tietoja Maariasta. Kotiseutu 1910: 284–285.
1043. Ensi yleinen kotiseutukokous Turkuun. Kotiseutu 1910: 289–291.
1044. Suomen Muinaismuistoyhdistys. Kotiseutu 1910: 305–308.
1045. Rymättylän Heinisten kylän Kurkkaisissakin… Kotiseutu 1910: 331.
1046. Arv. Jouko I. Kotiseutu 1910: 357–359.
1047. Arv. Oma maa I–V. Kotiseutu 1910: 359.
1048. Arv. Donner, Luettelo Pohjois-Pohjanmaata ja Suomen Lappia koskevasta kirjallisuudesta. Kotiseutu 1910: 90–91.
1049. Sorotsji Gorin muinaislinna. Suomen Museo XVII (1910): 49–56.
1050. Esihistorialliset ajanjaksot. Tietosanakirja II: 811–820.
1051. Galitšin aarre. Tietosanakirja II: 1329–1330.
1052. Glasinac. Tietosanakirja II: 1485–1486.
1053. Gljadenovin uhripaikka. Tietosanakirja II: 1490.
1054. Guimet-museo. Tietosanakirja II: 1653.
1055. Gulldynt. Tietosanakirja II: 1660–1661.
1056. Hadorph l. Hadorphius, Johan. Tietosanakirja II: 1720.
1057. Kotiseutupäivät. Turun Sanomat 301/1910 (30.12.1910).
1058. Muuan vanha paikkakunta-kuvaus. Vasama, Nuorsuomalaisten sanomalehtimiesten juhlajulkaisu 1910: 11–13.

1911

1101. Die Kupfer- und Bronzezeit in Nord- und Ostrussland. I. Die Kupfer- und Bronzezeit in Nordwestrussland. Die ältere Metallzeit in Ostrussland. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XXV:1. 229 s.
1102. Kotiseutututkimusta harrastamaan! Aamulehti 91/1911 (21.4.1911).
1103. Kotiseutututkimusta harrastamaan! Aamulehti 97/1911 (28.4.1911).
1104. Kotiseutututkimusta harrastamaan! Aamulehti 99/1911 (30.4.1911).
1105. Bronsåldern i Finland. Finskt Museum XVIII (1911): 25–30.
1106. Arv. Backman, Människans förhistoria. Finskt Museum XVIII (1911): 70–71.
1107. Suomen pronssikausi. Helsingin Sanomat 98/1911 (30.4.1911). Vrt. nro 1805: 11–36.
1108. Kotiseutututkimuksesta. Kansalainen 17/1911 (15.2.1911).
1109. Robert Boldt. Kotiseutu 1911: 1–2.
1110. Jyväskylän museo. Kotiseutu 1911: 24–25.
1111. Arv. Edberg, Om hembygdsforskning. Kotiseutu 1911: 30–31.
1112. Arv. Kallio, Salon seutu. Kotiseutu 1911: 31.
1113. Turun kouluoloja 1820–30 luvuilla. Kotiseutu 1911: 34–35.
1114. Kotiseutupäivät Turussa. Kotiseutu 1911: 56–61.
1115. Luentoja kotiseutututkimuksesta Varsinais-Suomessa. Kotiseutu 1911: 63.
1116. Pirkkalan numeron on julkaissut Tampereen Sanomat…; Tiedeakatemian Keräilytoimistolle ovat tietoja lähettäneet. Kotiseutu 1911: 64.
1117. Arv. Brage. Kotiseutu 1911: 91–93.
1118. Etelä-Pohjanmaan Suomalainen Kotiseutuyhdistys. Kotiseutu 1911: 93–94.[7]
1119. Kertomus Suomen Kotiseutututkimuksen Keskusvaliokunnan toiminnasta v. 1910. Kotiseutu 1911: 94–96.
1120. Eräs tutkittu hiidenkiuvas Harjavallassa. Kotiseutu 1911: 136–139.
1121. Museoluetteloista. Kotiseutu 1911: 152.
1122. Maaningan muistoja, esihistoriallisia ja muitakin. Kotiseutu 1911: 181–185.
1123. Lohjan kotiseutupäivät. Kotiseutu 1911: 199–200.
1124. Perniön Lupajan löytö. Kotiseutu 1911: 210–214.
1125. Suur-Uskelan museo. Kotiseutu 1911: 201–203.
1126. Perniön kiviajan löydöt. Kotiseutu 1911: 214–216.
1127. Kalliopiirroksista. Kotiseutu 1911: 236.
1128. Theodor Schvindt 60-vuotias. Kotiseutu 1911: 241–242.
1129. Yksi- vai kaksikielisiä kotiseutuyhdistyksiä? Kotiseutu 1911: 268–269.
1130. Kukarskoje Obrasovateljnoje Obschtschestvo (Kukarkan Sivistysseura). Kotiseutu 1911: 271–272.[8]
1131. Arv. Suomen kartasto 1910. Kotiseutu 1911: 280–281.
1132. Katsauksia: Suomen Kotiseutututkimuksen Keskusvaliokunnan johtokunta; Arvostelu kotiseutututkimuksesta; Vaasassa… kotiseutunäyttely; Taikanuotta, toim. SKS; Sanomalehdistö ja kotiseututyö; Tiedeakatemian keräilytoimistolle saapuneita lähetyksiä. Kotiseutu 1911: 289–290.
1133. Suomen kotiseutututkimuksesta. Oma maa 6: 479–490.
1134. Alkkulan kivi-pronssikauden löytö. Suomen Museo XVIII (1911): 49–57.
1135. Uutisia. Pielaveden Taipaleen kylässä…; Lapinraunioita Lapinlahdella. Suomen Museo XVIII (1911): 72.
1136. Hampel, József. Tietosanakirja III: 86.
1137. Hausmann, Richard. Tietosanakirja III: 171.
1138. Hauta. Tietosanakirja III: 172–174.
1139. Hautakumpu. Tietosanakirja III: 176.
1140. Hautalöytö. Tietosanakirja III: 176–177.
1141. Hautaraunio. Tietosanakirja III: 177.
1142. Hiatus 2. Arkeol. Tietosanakirja III: 436.
1143. Hiidenkiuas. Tietosanakirja III: 450.
1144. Hämeen museo. Tietosanakirja III: 746.
1145. Jadeiitti-kirveet. Tietosanakirja III: 1252.
1146. Vanha Naantali. Turun Sanomat 155B/1911 (9.7.1911).

1912

1201. Hembygdsforskning i Finland. 99 s. Sama suom. 1204.
1202. Historiantakaisista ajoista Suomessa. Kansanvalistusseuran taikalyhtykirjoja 46. Kansanvalistusseura, Helsinki. 8 s.
1203. Naispuku eri aikoina. Kansanvalistusseuran taikalyhtykirjoja 43. Kansanvalistusseura, Helsinki. 8 s.
1204. Suomen kotiseutututkimus, sen tehtävät, vaiheet ja nykyiset järjestöt. Kansanvalistusseuran kotiseutukirjoja 17–19. Kansanvalistusseura, Helsinki. 73 s. Sama ruots. 1201.
1205. Vanha Helsinki. Kansanvalistusseuran taikalyhtykirjoja 39. Kansanvalistusseura, Helsinki, 4 s.
1206. Hembygdsforskningen i Finland. Brages Årsskrift VI (1911): 53–99.
1207. Fattiggubbar i Finland. Brages Årsskrift VI (1911): 129–141.
1208. Die bronzecelte vom sog. Ananino-typus. Finnisch-ugrische forschungen XII (1912): 76–85.
1209. Ett förstört fornminne i Lappfjärds socken. Finskt Museum XIX (1912): 77–78.
1210. Länsi-Suomen entisistä merkkihenkilöistä. Helsingin Kaiku 9/1912 (2.3.1912): 105–109. Sama ruots. 1259. Vrt. nro 1807: 52–66.
1211. Länsi-Suomen entisistä merkkihenkilöistä. Helsingin Kaiku 10/1912 (9.3.1912): 122–134. Sama ruots. 1259. Vrt. nro 1807: 52–66.
1212. Muistoja Agamemnonin kaupungista. Helsingin Kaiku 20/1912 (18.5.1912): 254–256.
1213. Harvinainen muotokuvanäyttely. Helsingin Sanomat 75/1912 (31.3.1912).
1214. Kuvia Helsingin historiasta. Helsingin Sanomat 80B/1912 (7.4.1912). Vrt. nro 1805: 182–199.
1215. Sata vuotta [Helsinki]. Helsingin Sanomat 80B/1912 (7.4.1912).
1216. Vanha Helsinki Vantaanjoen suussa. Helsingin Sanomat 80B/1912 (7.4.1912).
1217. Arv. Sauramo, Vanha Helsinki Vantaanjoen suussa. Helsingin Sanomat 80B/1912 (7.4.1912).
1218. Arv. Meinander – Rinne, Finlands kyrkor I, Nykyrko och Nystad. Helsingin Sanomat 84/1912 (13.4.1912).
1219. Kotiseutututkimuksemme nykyhetkellä. Helsingin Sanomat 86/1912 (16.4.1912).
1220. Arv. Engelberg, Kansantietoja Pohjois- ja Itä-Suomesta ja Venäjän-Karjalasta. Helsingin Sanomat 99/1912 (1.5.1912).
1221. Vanhat herraskartanomme. Helsingin Sanomat 105/1912 (9.5.1912).
1222. Keskitetty kotiseututyö tulevaisuudessa. Helsingin Sanomat 225/1912 (29.9.1912).
1223. Arv. Aspelin-Haapkylä, Muoto- ja muistikuvia II. Helsingin Sanomat 233/1912 (9.10.1912).
1224. Valtiollista kunniantuntoa. Helsingin Sanomat 239/1912 (16.10.1912).
1225. Arv. Gamla svenska städer I–III, Gamla svenska allmogehem I. Helsingin Sanomat 253/1912 (1.11.1912).
1226. Arv. Soikkeli, Uudenmaan hopeavero ja hopeaveroluettelo. Helsingin Sanomat 255/1912 (3.11.1912).
1227. Kotiseututyöstä Ruotsissa. Helsingin Sanomat 271/1912 (22.11.1912).
1228. Arv. Savolaisen osakunnan kotiseutujulkaisuja I. Helsingin Sanomat 276/1912 (28.11.1912).
1229. Arv. Kyrönmaa I. Helsingin Sanomat 282/1912 (5.12.1912).
1230. Hembygdsforskningen i Finland under år 1911. Hembygden 1912: 2–7, 25–26. Sama suom. 1235.
1231. Vikingaskepp. Hembygden 1912: 115–116.
1232. Kirkonkukko. Joulutunnelma 1912: [2 s. ilman sivunumeroita].
1233. Valkojärven ympäri. Kodin kuvasto 24/1912 (23.11.1912): 396–397. Vrt. nro 1807: 172–181.
1234. Arv. Satakunta II, Album utgivet av Åbo avdelning II. Kotiseutu 1912: 8–9.
1235. Suomen kotiseutututkimus v. 1911. Kotiseutu 1912: 14–16, 30–32, 46–48.
1236. Pikkukaupunki kultturista. Kotiseutu 1912: 33–35.
1237. Arv. Åbo stads Historiska Museum. Kotiseutu 1912: 40–42.
1238. Tiedustelu viikinkilaivoista. Kotiseutu 1912: 75–76.
1239. Muinaistieteellisiä muistiinpanoja Räisälästä ja Sakkolasta. Kotiseutu 1912: 100.
1240. ”Jalkapuut” ja ”mustatuoli”. Kotiseutu 1912: 139–142. Vrt. nro 1805: 136–142.
1241. Katsauksia: Ruotsin museomies- ja Muinaismuistoyhdistykset; Kotiseututyö Siperiaan; Sanomalehdet. Kotiseutu 1912: 150–151.
1242. Muutamia ohjeita käytännöllistä kotiseututyötä varten. Kotiseutu 1912: 153–156.
1243. Taas uusi kotiseutuyhdistys Venäjällä. Kotiseutu 1912: 166.
1244. 60 vuotta täytti […] tohtori L. W. Fagerlund. Kotiseutu 1912: 181–182.
1245. Aina Ylitornioon. Matkailulehti 5/1912: 85–89. Sama ruots. 1271.
1246. Bötom vuorten huipulla Etelä-Pohjanmaalla. Matkailulehti 9/1912: 169–172.
1247. ”Galitshinin aarre” Venäjällä. Nuori Voima 3–4/1912: 48–51. Vrt. nro 1805: 37–52.
1248. Toverikunta-museosta. Nuori Voima 15/1912: 229–231.
1249. Suomen kiinteät muinaisjäännökset. Nuori Voima 16–17/1912: 253–259.
1250. Vanhoja leikkikaluja. Nuori Voima 18–21/1912: 304–306.
1251. Kotiseuduntutkijan vuosi. Opettajain kalenteri lukuvuodeksi 1912–1913: 35–41. Werner Söderström Oy, Porvoo.
1252. Naantali puolivuosisataa sitten. Otava 1912: 193–199. Vrt. nro 1807: 143–157.
1253. ”Kirkonäijistä”. Otava 1912: 337–342. Vrt. nro 1805: 109–121.
1254. Arv. Lahti, Kotiseutuopetus maalaiskansakoulujen valmistavassa eli pientenkoulussa; Arv. Gustafsson, Hembygdskunskap. Suomen Kasvatusopillisen Yhdistyksen Aikakauskirja 1912: 462–464.
1255. Varsinais-Suomalaisen Osakunnan huoneusto Helsingissä. Suomen Kuvalehti [julk. Uusi Aura][9] 23–24/1912: 3–4.
1256. Die kupfernen Flachäxte mit seitlichen Zapfen. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XXVI: 21–28.
1257. Pronssisirpit Itä-Venäjällä. Suomen Museo XIX (1912): 32–38.
1258. Varsinais-Suomalaisen osakunnan kotiseutuarkisto. Suomen Museo XIX (1912): 83–86.
1259. Vestfinska märkesmän i gången tid. Tiden 45/1912 (8.11.1912): 476–480. Sama suom. 1210–1211.
1260. Kalliopiirros. Tietosanakirja IV: 138–139.
1261. Kassiteridit. Tietosanakirja IV: 459.
1262. Kehdonjalaksen muotoinen kuokka. Tietosanakirja IV: 630.
1263. Keltti. Tietosanakirja IV: 687.
1264. Killankirkko. Tietosanakirja IV: 901.
1265. Kiviaseet. Tietosanakirja IV: 1062–1063.
1266. Kivik. Tietosanakirja IV: 1070.
1267. Komentosauva. Tietosanakirja IV: 1229.
1268. Kossinna, Gustaf. Tietosanakirja IV: 1412–1413.
1269. Kotiseutututkimus. Tietosanakirja IV: 1429–1430.
1270. Kulttuurikerros. Tietosanakirja IV: 1728.
1271. Ända upp till Övertorneå. Turisttidskrift 1912: 83–88. Sama suom. 1245.
1272. Lähdekirjallisuutta Uudenkirkon tuntemiseksi. Turun Sanomat 45/1912 (24.2.1912).
1273. Kirkonäijiä Porin ja Vaasan välillä. Turun Sanomat 249/1912 (27.10.1912).
1274. Kirjeitä maalta. I. Mielialoja. Turun Sanomat 252/1912 (31.10.1912).
1275. Kirjeitä maalta. II. Sivistysharrastuksista. Turun Sanomat 261/1912 (10.11.1912).
1276. Arv. Suolahti, Suomen pappilat 1700-luvulla. Turun Sanomat 294/1912 (19.12.1912).
1277. Karinaista koskevien kirjallisten lähteiden puute. Kotiseututyöstä. Turun Sanomat 294B/1912 (19.12.1912).
1278. Kotiseutututkimus. Uusi Aura 110/1912 (15.5.1912).
1279. Eräitä museoittemme merkkihenkilöitä. Uusi Aura 267/1912 (17.11.1912).
1280. Keskusmuseo ja paikallismuseot. Uusi Aura 267/1912 (17.11.1912).
1281. Pari ulkomaan museota. I. British Museum. Uusi Aura 267/1912 (17.11.1912).
1282. Suomen maaseutumuseot. Uusi Aura 267/1912 (17.11.1912).
1283. Turun historiallinen museo. Uusi Aura 267/1912 (17.11.1912).
1284. Arv. Kotikoski, Hämäläisiä joulutapoja ja leikkejä. Uusi Aura 295/1912 (20.12.1912).
1285. Maarian kotiseutunumero. Uusi Aura 297/1912 (22.12.1912).
1286. Maarian esihistorialliset muistot. Uusi Aura 297/1912 (22.12.1912).
1287. Maariata koskevaa lähdekirjallisuutta. Uusi Aura 297/1912 (22.12.1912).
1288. Johan Reinhold Aspelin. Valvoja 1912: 653–659.
1289. Eräitä kansan maalauksia 100 vuotta sitte. Varsinaissuomalaisen Osakunnan tervehdys kotiseudulle jouluna 1912: 9–10. Vrt. nro 1807: 222–227.

1913

1301. Mainingit. Kotitalous- ja luonnontieteellinen numero, omist. H. A. Salovaaralle 22.9.1913.[10]
1302. Mathias Aleksanteri Castrén. Kansanvalistusseuran elämäkertoja 18. Kansanvalistusseura, Helsinki.
1303. Родиновѣдѣнiе въ Финляндiи (задачи, исторiя и современная его организацiя). Перев. Л. К. Тимоѳеевъ. Кукарское образовательное общество, С.-Петербургъ. 111 s.
1304. Suomen kotiseutututkimus v. 1912. Den finska hembygdsforskningen 1912. Omakustanne. 10 s.
1305. Ytterligare om hembygdsforskning. Arbetet 32/1913 (25.4.1913).
1306. Djurhuvudyxor av brons från östra Ryssland. Finskt Museum XX (1913): 33–39. Sama ven. 1915.
1307. Eräs luokkahuone. Helsingin Kaiku 3/1913 (18.11.1913): 35–36.
1308. Tuuliviireistä. Helsingin Kaiku 12/1913 (22.3.1913): 158–159. Vrt. nro 1805: 122–135.
1309. Turun sivistysharrastuksista. Helsingin Kaiku 20–21/1913 (24.5.1913): 257–259.
1310. Arv. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 26. Helsingin Sanomat 14/1913 (18.1.1913).
1311. Hj. Appelgren-Kivalo 60 vuotias. Helsingin Sanomat 78/1913 (5.4.1913).
1312. Arv. Deecke, Lübische Geschichte und Sagen. Helsingin Sanomat 153/1913 (5.7.1913).
1313. Om södra svenska Österbottens förhistoriska minnen. Hembygden 1913: 41–47.
1314. Kuvakirjoituksia kallioissa 3000 vuotta sitten. Joulupuhteiksi pojille ja tytöille III: 66–76. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo. Vrt. nro 2001: 38–57.
1315. Lähdekirjoituksia käytännöllistä kotiseututyötä suunniteltaessa ja tehtäissä. Kotiseutu 1913: 15–18.
1316. Talojen historioiden tekemisestä. Kotiseutu 1913: 73–76.
1317. Kotiseutupäivät Vaasassa. Kotiseutu 1913: 80–82.
1318. Matti Kauppinen [70 vuotta]. Kotiseutu 1913: 162–163.
1319. Muinaisjäännöksiä Pitkänpaaden saaristosta. Kotiseutu 1913: 145–150.
1320. Kivikauden asuinpaikka Merikarvialla. Kotiseutu 1913: 175–176.
1321. Talonpoikaistaloissa sata vuotta sitten Suomen rintamailla. Kyläkirjaston Kuvalehti A-sarja 9/1913 (1.9.1913): 205–210. Vrt. nro 1807: 128–139.
1322. M. A. Castrénin mukana joulua viettämässä Jäämeren rannalla. Lasten Joulu 1913: 24–30.
1323. Kotiseutututkimuksen edellytyksistä meillä. Nuori Suomi 1/1913: 9–10.
1324. Die bronzenen Speerspitzen Ostrusslands mit zwei ausschnitten im Blatt. Opuscula archaeologica Oscari Montelio septuagenario dicata d. IX m. sept. a. MCMXIII: 115–123. I. Hæggstrœmius, Holmiæ.
1325. Eräs 2000 vuoden vanha kuningashauta muinaisessa Skyytiassa. Otava 1913: 401–407. Vrt. nro 1805: 53–63.
1326. Eräs keihäänteräryhmä Itävenäjän loppuvalta pronssikaudelta. Suomen Museo XX (1913): 9–11.
1327. P. A. Ponomarewin löydöt Ananjinon kalmistossa v. 1881. Suomen Museo XX (1913): 37–46.
1328. Salomon Wilskman. Suomen Museo XX (1913): 99–100.
1329. Kunda. Tietosanakirja V: 13.
1330. Käräjämäki. Tietosanakirja V: 294.
1331. Labyrintti. Tietosanakirja V: 381.
1332. Laivalateet. Tietosanakirja V: 451.
1333. La Tène. Tietosanakirja V: 634.
1334. Laugerie. Tietosanakirja V: 656.
1335. Lengyel. Tietosanakirja V: 802.
1336. Lenormant, François. Tietosanakirja V: 805.
1337. Linna. Tietosanakirja V: 1002–1003.
1338. Liuskeaseet. Tietosanakirja V: 1055.
1339. Luola-asukkaat. Tietosanakirja V: 1235.
1340. Luola-asunnot. Tietosanakirja V: 1235.
1341. Maglemose. Tietosanakirja V: 1604.
1342. ”Mitä mieluimmin tahtoisin?” Turun Sanomat 70/1913 (28.3.1913).
1343. Varsinais-Suomi kaunokirjailijain kuvaamana. Uusi Aura 57/1913 (9.3.1913). Vrt. nro 1807: 33–51.
1344. Eräs toteuttamistaan odottava kirjallinen yritys [Nimikirja]. Uusi Aura 78/1913 (6.4.1913).
1345. M. A. Castrén. Uusi Aura 279/1913 (2.12.1913).
1346. Laitilan esihistoriasta. Vakka-Suomi 33/1913 (20.3.1913).
1347. Muinaistieteellistä kirjallisuutta. Arv. Meinander – Rinne, Finlands kyrkor I, Nykyrko och Nystad; Bidrag till Vasa stads historia. Valvoja 1913: 141–144.
1348. (Arv.) Ylioppilasosakuntain kotiseutujulkaisut. Valvoja 1913: 214–217.
1349. Itä-Venäjän pronssikausi. Valvoja 1913: 673–682.

1914

1401. A keletororszországi bronzkorszakról. Archaeologiai Ertesitő 1914: 73–83.
1402. Den östeuropeiska bronsålderskulturen i Finland. Finskt Museum XXI (1914): 11–22.
1403. Erään skyyttalaiskuninkaan hautakammio. Helsingin Kaiku 6/1914 (7.2.1914): 70–71.
1404. Arv. Schurtz, Kulttuurin alkuhistoria. Helsingin Sanomat 326/1914 (29.11.1914).
1405. Arv. Forslund, Hembygdsvård. Helsingin Sanomat 347B/1914 (20.12.1914).
1406. Kaksi arkeologista juhlajulkaisua. J. R. Aspelin ja O. Montelius 70-vuotiaina. Historiallinen Aikakauskirja 12: 54–57.
1407. Teos Ruotsin viikinkikautisista suhteista idän maihin [arv. Arne, La Suède et l’Orient]. Historiallinen Aikakauskirja 12: 375–378.
1408. Historiallisia paikallismuseoita. Kansanvalistusseuran kalenteri 1915: 47–60. Vrt. nro 2401: 96–118.
1409. Kotiseutuliikkeestä Venäjällä. Kotiseutu 1914: 15–16.
1410. Arv. Salovaara, Nuori kotiseutututkija. Kotiseutu 1914: 61–62.
1411. Kostroman läänin kotiseutuyhdistys; Viron Kansallismuseo; Kotiseutututkimus Inkerissä. Kotiseutu 1914: 69. Epävarmaa, ovatko kaikki Tallgrenin kirjoittamia.
1412. ”Mikä päivällä rakennettiin, se yöllä purettiin.” Kotiseutu 1914: 94–96.
1413. Arv. Kotiseutututkimuksen opas. Kotiseutu 1914: 101–102.
1414. Kostroman läänin kotiseutututkimusyhdistys. Kotiseutu 1914: 158.
1415. Eräitä tuuliviirejä. Kotiseutu 1914: 175–177.
1416. Arv. Härkönen, Runojen ja metsäin Karjala. Kotiseutu 1914: 227.
1417. Varsinais-Suomen kiinteät muinaismuistot. Lännetär, uusi jakso 2: 251–267. Vrt. nro 1807: 106–127.
1418. Tallgren, A. M. – Ruuth, J. W., Esihistorialliset aikakaudet. Maailman historia 1: 45–96. Tietosanakirja-Osakeyhtiö, Helsinki.
1419. Ikivanhoista salaperäisistä kuvakirjoituksista. Nuori Voima 1914: 15–17.
1420. Suomen muinaisaikaiset kultalöydöt. Nuori Voima 1914: 275–277.
1421. Untamalan kalmisto. Suomalais-ugrilaisen Seuran toimituksia – Mémoires de la Société Finno-Ougrienne XXXV:15. 9 s.
1422. Rautakauden polttokalmisto Liedossa. Suomen Museo XXI (1914): 30–38. Vrt. nro 2001: 58–73.
1423. Mardellit. Tietosanakirja VI: 47–48.
1424. Meripihkakoristeet. Tietosanakirja VI: 324–325.
1425. Merjalaiset. Tietosanakirja VI: 333.
1426. Mesoliittinen aika. Tietosanakirja VI: 349.
1427. Mestorf, Johanna. Tietosanakirja VI: 364.
1428. Montelius, Gustaf Oscar Aristides. Tietosanakirja VI: 666–667.
1429. Muinaisjäännökset [Aasia, Afrikka, Amerikka]. Tietosanakirja VI: 752–753.
1430. Muinaismuistot. Tietosanakirja VI: 764–765.
1431. Muinaistiede. Tietosanakirja VI: 767–768.
1432. Muinaistieteelliset kongressit. Tietosanakirja VI: 769–770.
1433. Müller, Sophus Otto. Tietosanakirja VI: 899.
1434. Nilsson, Sven. Tietosanakirja VI:1200.
1435. Emil Nervander. Valvoja 1914: 93–98.
1436. Ylioppilaitten kotiseutututkimustyöstä. Ylioppilaslehti 9/1914 (15.3.1914): 96.

1915

1501. Aurajoen suun esihistorialliset muistot. Kansanvalistusseuran kotiseutukuvauksia 23–25. Kansanvalistusseura, Helsinki. 59 s.
1502. Tallgren, A. M. – Lindelöf, Anna-Lisa, Uudenmaan pronssikausi. Uudenmaan kotiseutututkimuksen ystävät, Helsinki. 26 s.
1503. Ristimäki gravfält i S. Karins. Finskt Museum XXII (1915): 46–61.
1504. Ett viktigt fornfynd från mellersta Ryssland. Finskt Museum XXII (1915): 73–86.
1505. ”Svärdstavar” från Ural och Sibirien. Finskt Museum XXII (1915): 96–101.
1506. Aasian matkalta. Helsingin Kaiku 38–39/1915: 316–317.
1507. Arv. Jouko II. Helsingin Sanomat 50/1915 (21.2.1915).
1508. Paikkakunnat ja tutkimus. Helsingin Sanomat 63/1915 (6.3.1915).
1509. Arv. King Albert’s Book. Helsingin Sanomat 78/1915 (21.3.1915).
1510. Uralille ja Altaille. Helsingin Sanomat 191/1915 (17.7.1915).
1511. Uralille ja Altaille. Helsingin Sanomat 194/1915 (20.7.1915).
1512. Uralille ja Altaille. Helsingin Sanomat 196/1915 (22.7.1915).
1513. Uralille ja Altaille. Helsingin Sanomat 197/1915 (23.7.1915).
1514. Viron pakolaiset. Helsingin Sanomat 271/1915 (5.10.1915).
1515. Arv. Sirelius, Suomen kansanpukujen historia. Helsingin Sanomat 345/1915 (18.12.1915).
1516. Paikallistutkimuksen oikeutus. Vastine herra A. Korhoselle. Historiallinen Aikakauskirja 13: 221–224.[11]
1517. Kotiseutututkimus Venäjällä. Kotiseutu 1915: 16.
1518. Katsaus Suomen kotiseutututkimukseen v. 1914. Kotiseutu 1915: 18–20, 180–186.
1519. Pitäjänkartat. Kotiseutu 1915: 24–26.
1520. Arv. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen pöytäkirjat 1876–1885. Kotiseutu 1915: 32–33.
1521. Pietarin ylioppilaitten kotiseutuhommat. Kotiseutu 1915: 39–40.
1522. Kirkonrakentamistaruja Virossa. Kotiseutu 1915: 114.
1523. Valtioarkeologin virka. Kotiseutu 1915: 161–162.
1524. Kotiseutututkimuskursseilla Antrean Kekinniemellä 25/6–2/7 1915. Kotiseutu 1915: 179.
1525. Tovostinin muinaisesinekokoelma. Nuori Suomi XXV (1915): 247–255.
1526. Vanhassa Permassa. Nuori Voima 1915: 335–337.
1527. Venehautaus Aurajoen suulla yli 1000 vuotta sitten. Otava 5/1915: 193–197.
1528. Keski-Siperian arolla. Otava 11/1915: 481–484.
1529. Minusinskin arohaudat. Suomen Museo XXII (1915): 91–100.
1530. Pronssikautisia valimia Itä-Venäjältä ja Siperiasta. Suomen Museo XXII (1915): 67–78.
1531. Paikallismuseot [yleisesittely ja A. Historiallis-kansatieteelliset paikallismuseot]. Tietosanakirja VII: 45–50. Vrt. Pieni tietosanakirja 3 (Hki 1927): 584–585.
1532. Peringskiöld, Johan. Tietosanakirja VII: 403.
1533. Permalainen kulttuuri. Tietosanakirja VII: 424–426.
1534. Petrie, Flinders. Tietosanakirja VII: 502–503.
1535. Rannerengas. Tietosanakirja VII: 1452.
1536. Reinach, Salomon. Tietosanakirja VII: 1687.
1537. Uusia muinaislöytöjä Aurajoen suulta. Turun Sanomat 3272B/1915 (14.11.1915).
1538. ”Hirvi hiihti suoverossa, varsa varrella samosi.” Turun Sanomat 3284B/1915 (28.11.1915).
1539. Varsinais-Suomen tutkimusseura. Uusi Aura 40/1915 (18.2.1915).
1540. Siperian aroilla. Uusi Aura 171/1915 (30.7.1915).
1541. Siperian aroilla. Uusi Aura 174/1915 (3.8.1915).
1542. Minusinskin aroja pitkin ja poikki. Uusi Aura 88/1915 (kolmip. painos, 4.8.1915).
1543. ”Kaman-takaiset” hopeat. Valvoja 1915: 211–218. Vrt. nro 1805: 64–73.
1544. Polttokalmistoja suomensuvun asuma-alueella. Virittäjä 1915: 139–142.
1545. Ylioppilasosakuntien rahallisesta osanotosta sivistystarkoituksiin. Ylioppilaslehti 4/1915 (7.2.1915): 36.
1546. Paikkanimistön keruu. Ylioppilaslehti 29/1915 (5.12.1915): 276–277.

1916

1601. Tallgren, A. M. – Lindelöf, Anna-Lisa, Bronsåldern i Nyland. Hembygdsforskningens vänner i Nyland 3. 28 s.
1602. Collection Zaoussaïlov au Musée historique de Finlande à Helsingfors. I. Catalogue raisonné de la collection de l’âge du bronze. La Commission des collections Antell, Helsingfors. 48 s. + XVI Pl.
1603. Sveriges förbindelser med Ryssland under bronsåldern. Finsk Tidskrift LXXX: 362–374.
1604. Arv. Arne, La Suède et l’Orient. Finskt Museum XXIII (1916): 73–74.
1605. Fornsaker från Olonets på Historiska Museet i Helsingfors. Finskt Museum XXIII (1916): 24–35.
1606. Arv. Schurtz, Kulttuurin alkuhistoria. Helsingin Sanomat 8/1916 (9.1.1916).
1607. Arv. Kotiseutututkimuksen opas. Helsingin Sanomat 98/1916 (9.4.1916).
1608. Ruotsin viikinkien muistoja Venäjältä. Erikoisnäyttely Kansallismuseossa. Helsingin Sanomat 108/1916 (19.4.1916).
1609. J. R. Aspelin. Historiallinen Aikakauskirja 14: 91–99.
1610. Suomen suvun asuma-alueen muinaisuudesta. Historiallinen Aikakauskirja 14: 273–303.
1611. En utställning af bronsåldersföremål. Hufvudstadsbladet 95/1916 (6.4.1916).
1612. En utställning af varägiska fornsaker från Ryssland. Hufvudstadsbladet 108/1916 (19.4.1916).
1613. Kansallismuseo. Kansanvalistusseuran kalenteri 1917: 21–32. Vrt. nro 2401: 60–78.
1614. Kansallismuseon auettua. Kotiseutu 1916: 17–18.
1615. Suomen ruotsalaisalueen kotiseututyöstä. Kotiseutu 1916: 28–30.
1616. Pohjois- ja Keski-Venäjän paikalliset tutkimusseurat. Kotiseutu 1916: 30–32.
1617. 50 vuotta täyttää […] Walter v. Konow. Kotiseutu 1916: 45.
1618. Pikku huomautuksia Ruotsin kotiseututyöstä. Kotiseutu 1916: 48–49.
1619. Maarian paikannimistön keruu. Kotiseutu 1916: 49–50.
1620. Norjan paikallistutkimusjärjestöt. Kotiseutu 1916: 67–68.
1621. Suomen paikallistutkimusjärjestöt. Kotiseutu 1916: 76–78.
1622. Taruja ja muinaismuistoja Nastolasta. Kotiseutu 1916: 102.
1623. Vanhanaikaiset maanviljelystavat Maariassa. Kotiseutu 1916: 105–110.
1624. Kansanomaiset lääkitystavat Maariassa. Kotiseutu 1916: 110–115.
1625. Kansantietoja eläimistä, kasveista ja luonnosta Maariassa. Kotiseutu 1916: 115–120.
1626. Kolme isäntää. Kotiseutu 1916: 120–122.
1627. Kotiseutukurssit Maariassa. Kotiseutu 1916: 122–124.
1628. Luettelo lahjoittajista. Kotiseutu 1916: 125–126.
1629. Kotiseututyöt Lohjalla kesällä 1916. Kotiseutu 1916: 135.
1630. Muinaislöytö Uskelasta. Kotiseutu 1916: 139–140.
1631. N. N. Lebedev †. Kotiseutu 1916: 151.
1632. Tallgren, A. M. – Lindelöf, Anna-Lisa, Satakunnan pronssikausi. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XXVII: 153–208. [Anna-Lisa Lindelöf laatinut muinaisjäännösten kuvaukset s. 173–206.]
1633. Suomen arkeologinen bibliografia. Ulkomailla julkaistu Suomea koskeva ja Suomessa ilmestynyt esihistoriaan ja keskiaikaan liittyvä kirjallisuus ilmestynyt ennen v. 1914. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XXVII: 209–310.
1634. Kansallismuseon esihistoriallinen osasto (ennakkotietoja). Suomen Museo XXIII (1916): 6–10.
1635. Miscellanea archaeologica. Suomen Museo XXIII (1916): 60–65.
1636. Muinaisesineitä itäiseltä Uralilta Suomen Kansallismuseossa. Suomen Museo XXIII (1916): 11–20.
1637. Roomalainen rautakausi. Tietosanakirja VIII: 189.
1638. Rygh, Oluf. Tietosanakirja VIII: 426.
1639. Ryssänkuoppa. Tietosanakirja VIII: 431.
1640. Ryssänuuni. Tietosanakirja VIII: 431–432.
1641. Siperian muinaisjäännökset. Tietosanakirja VIII: 1403–1405.
1642. Skandinaavian muinaisjäännökset. Tietosanakirja VIII: 1464.
1643. Solki. Tietosanakirja VIII: 1585.
1644. Rauta- ja vaskiporttitarinat I. Turun Sanomat 3426B/1916 (30.4.1916). Vrt. nro 1805: 150–181.
1645. Rauta- ja vaskiporttitarinat II. Turun Sanomat 3431B/1916 (7.5.1916). Vrt. nro 1805: 150–181.
1646. Rauta- ja vaskiporttitarinat III. Turun Sanomat 3438B/1916 (14.5.1916). Vrt. nro 1805: 150–181.
1647. Rauta- ja vaskiporttitarinat IV. Turun Sanomat 3445B/1916 (21.5.1916). Vrt. nro 1805: 150–181.
1648. Pronssikautinen näyttely Kansallismuseossa. Uusi Suometar 94/1916 (6.4.1916).
1649. Tuntematon vaskikautinen kultuuri. Valvoja 1916: 20–27.
1650. Kansallismuseo ja ylioppilaat. Ylioppilaslehti 3/1916 (6.2.1916): 25–26.

1917

1701. Collection Tovostine des antiquités préhistoriques de Minoussinsk. Antiquités préhistoriques de Minoussinsk conservées chez le Dr Karl Hedman a Vasa. Chapitres d’archéologie sibérienne. Société Finlandaise d’Archéologie, Helsingfors. 94 s. + XII Pl.
1702. Englanti vai Saksa? Ad Interim 1/1917: 54–56.
1703. Vapaan Venäjän tieteelle. Ad Interim 3/1917: 6.
1704. Finlands andel i utforskandet av Asiens forntid. Finsk Tidskrift LXXXII: 235–248. Sama suom. 1741.
1705. Suomeen ostettu siperialainen muinaisesinekokoelma. Helsingin Sanomat 171/1917 (29.6.1917).
1706. Arv. Lassy, Persiska mysterier. Helsingin Sanomat 304/1917 (29.12.1917).
1707. Uusia Ruotsin varhaishistorian tutkimuksia. Historiallinen Aikakauskirja 15: 341–343.
1708. Два желѣзныхъ меча въ Сарапульскомъ музеѣ. Извѣстiя Общества Изученiя Прикамскаго края 1/1917: 20–24.
1709. Missä uutta Venäjää luodaan. Kansanvalistus 1917: 86–87.
1710. Suomen X yleinen kotiseutukokous. Kotiseutu 1917: 30–31.
1711. Arv. Parikkalan kotiseutututkimuskurssit elokuun 2–8 p:nä 1916. Kotiseutu 1917: 56. Epävarmaa, onko Tallgrenin kirjoittama, ks. kuitenkin vsk:n tekijähakemisto.
1712. Suomen kotiseutututkimus v. 1916. Kotiseutu 1917: 61–70.
1713. Suomen muinaismuistojen keruu. Tehtyä ja tehtävää. Kotiseutu 1917: 79–84.
1714. Kirjoituksia kotiseutututkimuksen alalta. Kotiseutu 1917: 94. Epävarmaa, onko Tallgrenin kirjoittama, ks. kuitenkin vsk:n tekijähakemisto.
1715. Suomen uhrikivet. Kotiseutu 1917: 95–102.
1716. ”Lappalaisten muureja” Jämsässä. Kotiseutu 1917: 108.
1717. Kotiseutu v. 1918. Kotiseutu 1917: 109.
1718. † Theodor Schvindt. Kotiseutu 1917: 111–114.
1719. Arv. Varsinais-Suomi I. Kotiseutu 1917: 125.[12]
1720. ”Tuomarinympyrät” ja entiset käräjäpaikat Suomessa. Kotiseutu 1917: 127–131.
1721. Kotiseutututkimuksen keskusvaliokunnan arkisto. Kotiseutu 1917: 135–136.
1722. Talvimatka Kuopion kotiseutupäiville. Matkailulehti 1/1917: 8–10. Sama ruots. 1737.
1723. Muinaisen keski-Aasian aarteita. Nuori Voima 1917: 43–46.
1724. Taikapeili. Nuori Voima 1917: 351–355. Vrt. nro 1805: 88–95.
1725. Bayeux’in verho ja Englannin valloitus. Otava 1917: 13–18. Vrt. nro 1805: 96–106.
1726. Catalogue de la collection de M. Znamenski. Antiquités de la Sibérie occidentale conservées au Musée national de Finlande. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XXIX:4. (s. 1–29 + Pl. I–VI.
1727. Muutamia siperialais-uralilaisia onsikelttejä. Suomen Museo XXIV (1917): 23–25.
1728. Suomen arkeologinen bibliografia vv. 1914–1917. Suomen Museo XXIV (1917): 75–84.
1729. Suolöytö. Tietosanakirja IX: 244.
1730. Suomalais-ugrilainen muinaistutkimus. Tietosanakirja IX: 278–283.
1731. Suomen Muinaismuistoyhdistys. Tietosanakirja IX: 437–438.
1732. Suomen Museo. Tietosanakirja IX: 438–439.
1733. Thomsen, Christian Jürgensen. Tietosanakirja IX: 1503.
1734. Tischler, Otto. Tietosanakirja IX: 1625–1626.
1735. Tiurinlinna. Tietosanakirja IX: 1635–1636.
1736. Typologinen tutkimus. Tietosanakirja IX: 2123.
1737. En vinterfärd till hembygdsdagarna i Kuopio. Turisttidskrift 1917: 8–10. Sama suom. 1722.
1738. Muinaismuistojen hoito Pohjois-Europassa. Uusi Aura 219/1917 (27.9.1917).
1739. Muinaismuistojen hoito Pohjois-Europassa. Uusi Aura 220/1917 (28.9.1917).
1740. Muinaismuistojen hoito Pohjois-Europassa. Uusi Aura 225/1917 (3.10.1917).
1741. Suomen osuus Aasian muinaisuuden tutkimiseen. Valvoja 1917: 329–340. Sama ruots. 1704. Vrt. nro 1805: 74–87.
1742. Museon ja muinaistieteemme tehtäviä. Valvoja 1917: 486–493.
1743. Arv. Suolahti, Elämää Suomessa 1700-luvulla II. Valvoja 1917: 602–604.
1744. Työalamme ja tehtävämme. Varsinais-Suomi 1: 1–8. Varsinais-Suomen tutkimusyhdistys, Turku.
1745. Toiselta puolelta. Ylioppilaslehti 24/1917 (11.11.1917): 158–159.

1918

1801. Collection Zaoussaïlov au Musée national de Finlande a Helsingfors. II. Monographie de la section de l’âge du fer et l’époque dite de Bolgary. La Commission des collections Antell, Helsingfors. 60 s. + XII Pl.
1802. Hembygdsforskning i Finland år 1916. 11 s.[13]
1803. Hembygdsforskning i Finland år 1917. 11.s.[14]
1804. Montin-Tallgren, Jenny Maria – Tallgren, A. M., Maarian pitäjän paikannimistö. I. Mantereen puoleinen osa. Lisiä Maarian pitäjänkertomukseen 2. Uusi Aura, Turku. 92 s.
1805. Muinaistutkimuksen työmaalta. Otava, Helsinki. 199 s.
1806. Suomen esihistorialliset ja ajaltaan epämääräiset kiinteät muinaisjäännökset. Suomen Muinaismuistoyhdistys, Helsinki. 123 s.
1807. Varsinais-Suomea pitkin ja poikki. Kirjoitelmia ja kuvauksia. Arvi A. Karisto Oy, Hämeenlinna. 232 s.
1808. Nya järnåldersfynd från Aura ådal. Finskt Museum XXV (1918): 11–16.
1809. Arv. Schütte, Offerpladser i overlevering og stedminder. Finskt Museum XXV (1918): 59–60.
1810. Kirjoittajan oikeudet kirjoituksiinsa. Helsingin Sanomat 129/1918 (31.7.1918).
1811. Suomi ja itämaat. Helsingin Sanomat 275/1918 (24.12.1918). Sama ven. 1816.
1812. Eräitä maaseutumuseoitten merkkimiehiä. Kotiseutu 1918: 3–12.
1813. Suomen kotiseutututkimus v. 1917. Kotiseutu 1918: I–X.
1814. Tien ohesta tempomia Kalvolasta. Kotiseutu 1918: 22–24.
1815. Egyptiläisiä ja Kyproon pronsseja Kansallismuseossa. Nuori Suomi XXVIII/1918: 83–94.
1816. Финляндiя и востокъ. Сѣверная жизнь 21.12.1918. Sama suom. 1811.
1817. Bronzezeitliches im Uralgebirge. Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja – Journal de la Société Finno-ougrienne XXX:22. 16 s.
1818. Muutamia haavekarttoja sota-ajan alkupuolelta. Suomen Kuvalehti 30/1918 (27.7.1918): 322–325.
1819. Turun yliopiston tehtäviä. Turun Sanomat 104/1918 (7.7.1918).
1820. Vakka-Suomen muinaisuudesta. Tehtyä ja tehtäviä. Uudenkaupungin Sanomat 30/1918 (4.6.1918).
1821. Turun yliopiston tehtäviä. Uusi Aura 108/1918 (7.7.1918).
1822. Arv. Finlands svenska folkdiktning I A, I B, Folkloristiska och etnografiska studier I–II. Valvoja 1918: 166–169.
1823. Varsinais-Suomen kotiseutututkijoista. Historiallis-kansatieteellis-maantieteelliset alat. Varsinais-Suomi 2: 9–49. Varsinais-Suomen tutkimusyhdistys, Turku. Vrt. nro 1807: 67–105.
1824. Niintäminen. Virittäjä 1918: 74–75.

1919

1901. L’époque dite d’Ananino dans la Russie orientale. Die Kupfer- und Bronzezeit in Nord- und Ostrussland II. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XXXI. Helsinki.
1902. Den Ural-altaiska arkeologins uppgifter. Finsk Tidskrift LXXXVI: 262–281. Sama suom. 2017.
1903. Nya fornfynd och fasta fornlämningar. Finskt Museum XXVI (1919): 11–16.
1904. Itämainen tiedekunta yliopistoon. Helsingin Sanomat 7/1919 (9.1.1919).
1905. Yliopisto ja Orientin tutkimus. Helsingin Sanomat 14/1919 (16.1.1919).
1906. Arv. Tallqvist, Puolikuun lasku; Etu-Aasian nousu. Helsingin Sanomat 95/1919 (20.3.1919).
1907. Sarapul. Helsingin Sanomat 111/1919 (27.4.1919).
1908. Perman muinaismuistot. Helsingin Sanomat 199/1919 (27.7.1919). Vrt. nro 2001: 201–228.
1909. Perman muinaismuistot. Helsingin Sanomat 201/1919 (29.7.1919). Vrt. nro 2001: 201–228.
1910. Perman muinaismuistot. Helsingin Sanomat 206/1919 (3.8.1919). Vrt. nro 2001: 201–228.
1911. Arv. Sirelius, Suomen kansanomaista kulttuuria. Helsingin Sanomat 342/1919 (17.12.1919).
1912. Arv. Pälsi, Pohjankävijän päiväkirjasta. Helsingin Sanomat 346/1919 (21.12.1919).
1913. Hembygdsforskningen i Finland år 1918. Hem och Hembygd 1919: 147–163.
1914. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen retkikunnat Aasiaan 1887–1889. Historiallinen Aikakauskirja 17: 62–77.
1915. Бронзовые топоры с головами животных из Восточной России Известия Общества Археологии, Истории и Этнографии при Казанском Университете XXX: 121–126. Sama ruots. 1306.
1916. Karjalohjan esihistorialliset muistot. Karjalohja. Karjalohjan nuorisoseurojen julkaisu 1: 46–55. Edistysseurojen kustannus, Helsinki.
1917. Suomen kotiseutututkimus 1918. Kotiseutu 1919: 90–100.
1918. Muinaismuistojen kaivauksista. Maailma 11/1919: 437–440.
1919. Suomen paikannimistö. Nuori Voima 1919: 38–41.
1920. Trouvailles isolées sibériennes préhistoriques au Musée National de Finlande. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XXIX:3 (s.1–22 + Pl. I–IV).
1921. Museomme vakinaiset keräilijät. Suomen Museo XXV (1918): 1–15. Vrt. nro 2401: 79–95.
1922. Muutamia uusia muinaislöytöjä ja kaivauksia. Suomen Museo XXV (1918): 16–24.
1923. Rautarenkaista vuorissa ja kalliopiirroksista. Terra 1919: 51–57. Vrt. nro 2001: 31–37.
1924. Keski-Siperian pronssikausi. Tiede ja elämä 1: 273–281. Werner Söderström Oy, Porvoo. Vrt. nro 2001: 181–200.
1925. Ukonvaaja. Tietosanakirja X: 149.
1926. Urali-altailainen pronssikausi. Tietosanakirja X: 243.
1927. Uurna. Tietosanakirja X: 314.
1928. Vanhan Upsalan kummut. Tietosanakirja X: 623–624.
1929. Varsinais-Suomi. Tietosanakirja X: 690–698 [paitsi Kaarlo Linkola, Kasvisto, Eläimistö, p. 692–693].
1930. Vendelin löydöt. Tietosanakirja X: 829.
1931. Venäjä: Esihistoria. Tietosanakirja X: 875–876.
1932. Worsaae, Jens Jakob Asmussen. Tietosanakirja X: 1503.
1933. Votiivilöydöt. Tietosanakirja X: 1505.
1934. Zausailovin kokoelma. Tietosanakirja X: 1839.
1935. Znamenskijn kokoelma. Tietosanakirja X: 1859.
1936. Äimälän linnaluoto. Tietosanakirja X: 1895.
1937. Varsinaissuomalaisista aarretaruista ja muutamista muista paikallistarinoista. Valvoja 1919: 9–19. Vrt. nro 2001: 13–30.
1938. Skyytalais-kultuurin jälkiä Itä-Venäjän loppuvassa pronssikaudessa. Valvoja 1919: 196–209.
1939. Den Mannerheimska samlingen i Nationalmuseet. Veckans Krönika 11/1919 (15.3.1919): 126–128.

1920

2001. Tietojemme rajoilta historiassa. Kokoelma muinais- ja sivistyshistoriallisia kirjoituksia. Sivistys ja tiede. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo.
2002. Arv. Suomenmaa I. Helsingin Sanomat 42/1920 (13.2.1920).
2003. Kenraali Mannerheimin keskiaasialainen kokoelma. Helsingin Sanomat 54/1920 (25.2.1920).[15]
2004. Suuri muinaistieteellinen tehtävä. Helsingin Sanomat 57/1920 (28.2.1920).
2005. Suomen tieteen tunnetuksi tekeminen. Helsingin Sanomat 61/1920 (3.3.1920).
2006. Suvimatkalta Viroon. Helsingin Sanomat 144/1920 (31.5.1920).
2007. Suvimatkalta Viroon. Helsingin Sanomat 165/1920 (21.6.1920).
2008. Два могильника железного века в Казанском уезде. Известия Общества Археологии, Истории и Этнографии при Казанском Университете XXX:3: 261–265.
2009. Suomen historiallisista paikallismuseoista. Kotiseutu 1920: 1–10. Sama ruots. 2106; Vrt. nro 2013.
2010. Miten aiheita syntyy? Nuori Voima 1920: 5–8.
2011. Den äldsta östryska bronsåldern. Rig 1920: 65–72.
2012. Suomen Muinaismuistoyhdistys 50-vuotias. Suomen Kuvalehti 39/1920 (2.10.1920): 901–903.
2013. Suomen historiallisista paikallismuseoista. Suomen maaseutumuseoita (toim. Tallgren, A. M. – Virtanen, E. A.): 1–10. K. J. Gummerus Oy, Jyväskylä. Vrt. nro 2009, 2106.
2014. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 50-vuotiskertomus. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XXX.1 (s. 1–225).
2015. L’âge du cuivre dans la Russie orientale. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XXXII:2. 23 s. Vrt. nro 2001: 101–123.
2016. Nekrologeja (Hoernes, Smirnov, Veselovski). Suomen Museo XXVI (1919): 25–26.
2017. Uraali-altailaisen arkeologian tehtäviä. Suomen Museo XXVI (1919): 1–17. Sama ruots. 1902. Vrt. nro 2001: 77–100.
2018. Muinaisajan kuolinnaamioista. Valvoja 1920: 9–17.

1921

2101. Tiede ja sen asema Venäjällä tällä hetkellä. Helsingin Sanomat 23/1921 (24.1.1921).
2102. Eino Leinoa kuultua. Helsingin Sanomat 144/1921 (29.5.1921).
2103. Arv. Suomenmaa III. Helsingin Sanomat 191/1921 (16.7.1921).
2104. Arv. Itkonen, Suomensukuiset kansat. Helsingin Sanomat 195/1921 (20.7.1921).
2105. Juhani Ahosta. Helsingin Sanomat 224/1921 (18.8.1921).
2106. Om Finlands kulturhistoriska ortmuseer. Hem och Hembygd 1921: 53–72. Sama suom. 2009.
2107. Piirteitä Viron muinaistutkimuksen vaiheista. Historiallinen Aikakauskirja 19: 11–19.
2108. Suomensuvun kaukainen koti. Nuori Voima 1921: 140–142.
2109. Viroon, pojat! Nuori Voima 1921: 201–202.
2110. Suomen kotiseutututkimuksesta. Oma maa[16] II: 955–963.
2111. Eestimaa eelajaloolistest mälestustest. Postimees 134/1921 (18.6.1921).
2112. Eesti Muuseum. Postimees 233/1921 (8.10.1921).
2113. Missugune Eesti muuseum peaks olema? Postimees 249/1921 (27.10.1921).
2114. Zur Einwanderung der Esten. Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1912–1920: 185–196.
2115. Trouvailles tombales sibériennes en 1889 Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XXIX: 2 (s. 1–23).
2116. Ruotsalaiset ainekset Viron esihistoriassa. Suomen Museo XXVII–XXVIII (1920–1921): 48–51.
2117. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuosikertomus 1919–1920. Suomen Museo XXVII–XXVIII (1920–1921): 80–85.
2118. Arv. Hjelt, Gustaf Mattsson. Valvoja 1921: 39–40.
2119. Suomen suvun alkukodista ja esihistoriallisista vaiheista. Valvoja 1921: 65–72.
2120. Paralleleja ja ajatuksia. Ylioppilaslehti 21/1921 (12.11.1921): 240–241.

1922

2201. Zur Archäologie Eestis I. Vom Anfang der Besiedelung bis etwa 500 n. Chr. Acta et commentationes Universitatis Dorpatensis B III:6. Dorpat (Tartu). 139 s.
2202. Eesti esiajalooliset liikumata muinasjäänused. Ajalooline Ajakiri 1922: 121–130.
2203. R. Hausmann arheoloogina. Ajalooline Ajakiri 1922: 53–57. Sama saks. 2321.
2204. Oscar Montelius. Eesti Kirjandus 1922: 1–5.
2205. Ylioppilaille. Helsingin Sanomat 106/1922 (20.4.1922).
2206. Kesäkuun loppupäivinä 1922 Berlinissä. Helsingin Sanomat 179/1922 (7.7.1922).
2207. Europpaa kiertämässä. Helsingin Sanomat 191/1922 (19.7.1922).
2208. Unkarissa. Helsingin Sanomat 226/1922 (23.8.1922).
2209. Bulgariassa. Helsingin Sanomat 241/1922 (7.9.1922).
2210. Viron esihistoriallisista kiinteistä muinaisjäännöksistä. Kalevalaseuran vuosikirja 2: 157–173.
2211. Cave canem! Nuori Voima 1922: 545–547.
2212. Varsinais-Suomi. Oma maa III: 1049–1063.
2213. Archäologische Forschungen in Eesti im Jahr 1921. Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1921: 52–70.
2214. Viro. Turun Sanomat 5356/1922 (18.3.1922).
2215. Skouting. Uudismaa 3–4/1921–1922: 86–87.
2216. Noorile. Uudismaa 5/1921–1922: 115–117.
2217. Vanhimmat historialliset tiedot Suomen suvun asuma-aloista muinaislöytöjen valossa. Valvoja 1922: 56–62.
2218. Viron kieli Suomen yliopistossa. Ylioppilaslehti 12/1922 (29.4.1922): 138.

1923

2301. Tartu Ülikooli Arkeoloogia Kabineti Muuseumi juht. Õpetatud Eesti Seltsi kirjastus, Tartu. 24 s. Sama saks. nro 2422.
2302. L’ethnographie préhistorique de la Russie du nord et des états Baltiques du nord. Acta et commentationes Universitatis Dorpatensis B IV:4. s. 1–24 Sama suom. 2324; sama ruots. 2319; sama vir. 2305. Vrt. nro 2308.
2303. Kirjandus muinasteaduse alal a. 1914–1923. Ajalooline Ajakiri 1923: 150–156.
2304. Eesti noorsoo püüetest. Arv. Mõtted valmivast intelligentsist. Eesti Kirjandus 1923: 567–573.
2305. Rahvuslised olud eelajaloolisel ajal Ida-Baltikumis ja põhjapoolses Ida-Euroopas. Eesti Kirjandus 1923: 200–211. Sama suom. 2324; sama ruots. 2319; sama ransk. 2302. Vrt. nro 2308.
2306. Viron henkinen ilmasto ja me. Helsingin Sanomat 5/1923 (6.1.1923). Sama vir. 2327.
2307. Yleinen historiantutkijain kongressi Brysselissä 8–15 p. huhtik. 1923. Helsingin Sanomat 112/1923 (27.4.1923).
2308. Pohjoisen Itä-Europan ja etenkin Itä-Baltian esihistorialliset kansallisuusolot. Helsingin Sanomat 114/1923 (29.4.1923). Vrt. nro 2302, 2305, 2319, 2324.
2309. Viron muinaistieteellinen tutkiminen. Helsingin Sanomat 197/1923 (23.7.1923).
2310. Eräs Viron ylioppilaisiin kohdistuva kiertokysely. Helsingin Sanomat 232/1923 (27.8.1923).
2311. Lentokoneet muinaistutkimuksen palveluksessa. Helsingin Sanomat 259/1923 (23.9.1923).
2312. Arv. Suomenmaa V. Helsingin Sanomat 308/1923 (9.11.1923).
2313. Venäjän kivikauden kysymyksiä. Arv. Ailio, Fragen der russischen Steinzeit. Historiallinen Aikakauskirja 21: 269–274.
2314. Eessõnaks. Laid, Eerik, Eesti muinaslinnad: 3–4; Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabineti toimetused 1. K/Ü Loodus, Tartu.
2315. Kuvia Bulgarista. Epäpoliittisen henkilön päiväkirjasta. Maailma 9/1923: 201–206.
2316. Virolaisten ylioppilaitten kanssa muinaismuistoja kaivamassa. Nuori Suomi XXXIII: 29–38.
2317. Eelajalooline ülikond Pärnumaalt. Odamees 2/1923: 41–43.
2318. Eesti muuseum ja soome-ugri teaduse alad. Odamees 2/1923: 41–43.
2319. De förhistoriska nationalitetsförhållandena i nordöstra Europa och speciellt i Ostbaltikum. Rig 1923: 127–138. Sama suom. 2324; sama vir. 2305; sama ransk. 2302. Vrt. nro 2308.
2320. Arv. Europaeus, Fornfynd från Esbo och Kyrkslätt socknar. Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia 24: 214–217.
2321. R. Hausmann als Archäologe. Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1922: 26–31. Sama vir. 2203.
2322. Viron muinaistutkimuksen tehtäviä. Suomen Heimo 1.10.1923: 178–179.
2323. Merkillinen muinaislöytö [Parisseljan puku]. Suomen Kuvalehti 29/1923 (21.7.1923): 858–859.
2324. Itäbaltikumin esihistoriallisista kansallisuusoloista. Suomi V:2: 330–347. Sama ruots. 2319; sama vir. 2305; sama ransk. 2302. Vrt. nro 2308.
2325. In tyrannos. Uudismaa 5/1923: 66–68.
2326. Viron nuorison pyrkimyksiä. Valvoja-Aika 1923: 549–558.
2327. Eesti vaimline õhkkond ja meie. Üliõpilasleht 1/1923: 4–5. Sama suom. 2306.

1924

2401. Museomiehen työpöydältä. Kirjoitelmia muinaistieteellisten ja antikvaaristen harrastusten historiasta Suomessa. Tietosanakirja-Osakeyhtiö, Helsinki. 183 s. Vrt. nro 1921.
2402. Der gegenwärtige stand der archäologie in Estland. Anzeiger der Finnisch-ugrischen forschungen XVI: 1–13.
2403. Ett viktigt estländskt fornfynd från slutet av mellersta järnåldern. Finskt Museum XXX (1923): 1–14.
2404. Fatjanovokulturen i Centralryssland. Finskt Museum XXXI (1924): 1–30.
2405. Arv. Kiekebusch, Die Ausgrabung des bronzezeitlichen Dorfes Buch bei Berlin. Helsingin Sanomat 48/1924 (17.2.1924).
2406. Puolan muinaistiede tällä hetkellä. Helsingin Sanomat 58/1924 (27.2.1924).
2407. Lohjan kotiseudullinen tutkimus 30-vuotias. Helsingin Sanomat 84/1924 (25.3.1924).
2408. Arkeologisia julkaisuja Baltian maista. Helsingin Sanomat 85/1924 (26.3.1924).
2409. Muinais- ja kansatieteellinen suunnitelma [ESA]. Helsingin Sanomat 103/1924 (13.4.1924).
2410. Sananen heimokysymystemme ajamisesta. Helsingin Sanomat 122/1924 (4.5.1924).
2411. Aikamme tunnetuin naisarkeologi kuollut. Kreivitär P. S. Uvarova. Helsingin Sanomat 254/1924 (16.9.1924).
2412. Alfred Hackman 60 vuotias. Helsingin Sanomat 282/1924 (14.10.1924).
2413. Välskärin kertomukset. Helsingin Sanomat 301/1924 (2.11.1924).
2414. Kolmekymmentäviisi vuotta. Helsingin Sanomat 315/1924 (16.11.1924).
2415. Viro. Helsingin Sanomat 335/1924 (6.12.1924).
2416. Gentlemanni. Nuori Voima 1924: 577–578.
2417. Epoka bronzu w Rosji Wschodniej. Przeglad archeologiczny 2: 1–10.
2418. Anan’ino. Reallexikon der Vorgeschichte[17] I: 164–165.
2419. Bachmut. Reallexikon der Vorgeschichte I: 317.
2420. Eelsõna & Sissejuhatuseks. Karu, A., Saaremaa ja Muhu muinasjäänused: III–IV, XI–XXIII. Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabineti toimetused 2. Carl Sarap, Tartu.
2421. Ein wichtiger eisenzeitlicher Fund aus Kunilepa Ksp. Juuru (Jörden). Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1923: 50–56.
2422. Führer durch das Museum des archäologischen Kabinets der Universität Dorpat. Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1923: 76–98. Sama vir. 2301.
2423. Übersicht über die Vorzeit der Inseln Ösel und Moon. Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1923: 57–75.
2424. Viron keskisestä rautakaudesta. Suomalais-ugrilaisen Seuran toimituksia – Mémoires de la Société Finno-Ougrienne LII: 287–293.
2425. L’Orient et l’Occident dans l’âge du fer finno-ougrien jusqu’au IX:e siècle de notre ère. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XXXV:3. 31 s.
2426. Esihistoriallinen puku Viron Pärnumaalta. Suomen Museo XXX (1923): 3–11.
2427. Arv. Laid, Eesti muinaslinnad. Suomen Museo XXX (1923): 22–24.
2428. Arv. Tartu Ülikooli Arkeoloogia Kabineti Muuseumi juht. Suomen Museo XXX (1923): 24.
2429. Näkökohtia Varsinais-Suomen muinaistieteellisestä tutkimisesta. Talonpoika 1. Lounais-Suomi: 75–89. Lounais-Suomen maataloustuottajain piiriliitto, Turku.
2430. Pikamuistoja osakunnan alkuvuosilta. Ylioppilaslehti 6/1924 (27.2.1924): 80–81.
2431. Vakavaa ylioppilaselämästä. Ylioppilaslehti 6/1924 (27.2.1924): 96.
2432. Kotiseutututkimus. Ylioppilaslehti 6/1924 (27.2.1924): 97.

1925

2501. Zur Archäologie Eestis II. Von 500 bis etwa 1250 n. Chr. Acta et commentationes Universitatis Dorpatensis B VIII:1. Dorpat (Tartu). 294 s.
2502. Neues über russische Archäologie. Anzeiger der Finnisch-ugrischen forschungen XVII: 1–40.
2503. Sissejuhatuseks. Eesti kinnismuistised, esiajaloolised ja poolmuinasaegsed: 9–17. Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabineti toimetused 3. Odamees, Carl Sarap, Tartu.
2504. Esiajaloolised Eesti asjad Helsingi Muuseumis. Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat I: 35–44.
2505. Fornminnena och deras vård. Finland. Land, folk, rike III: 412–419. Schildt, Helsingfors. Sama suom. 2523.
2506. Arv. Viro I, Tartumaa. Helsingin Sanomat 100/1925 (14.4.1925).
2507. Arv. Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat I. Helsingin Sanomat 290/1925 (26.10.1925).
2508. Arv. Suomenmaa VII. Helsingin Sanomat 346/1925 (21.12.1925).
2509. De antikvariskt-topografiska forskningarna i Estland 1921–1924. Hem och Hembygd 1925: 42–48.
2510. Länsi ja itä suomalais-ugrilaisissa rautakausissa n. v:een 800 j. Kr. Kalevalaseuran vuosikirja 5: 125–143. Sama ransk. 2425.
2511. Borodino. Reallexikon der Vorgeschichte II: 121.
2512. Čudenschürfe. Reallexikon der Vorgeschichte II: 337.
2513. Djadkoviči. Reallexikon der Vorgeschichte  II:  433.
2514. Eurasische Bronzezeit. Reallexikon der Vorgeschichte III: 151–152.
2515. Fatjanovo. Reallexikon der Vorgeschichte III: 192.
2516. Fatjanovo-Kultur. Reallexikon der Vorgeschichte III: 192–193.
2517. Felsenzeichnung. B. Sibirien und die nw. Mongolei. Reallexikon der Vorgeschichte III: 223–225.                                                                                                  2518. Finnland. B. Bronzezeit. Reallexikon der Vorgeschichte III: 332–334.
2519. Finno-Ugrier. A. Archäologie. Reallexikon der Vorgeschichte  III: 354–364.
2520. The Copper Idols from Galich and their Relatives. Studia Orientalia I: 312–341.
2521. Zur frühen Metallkultur Südrusslands. Studien zur vorgeschichtlichen Archäologie Alfred Götze zu seinem 60. Geburtstag dargebracht: 66–76. Leipzig.
2522. † Artturi H. Virkkunen. Suomen Museo XXXII (1925): 5–7.
2523. Muinaismuistot ja niiden hoito. Suomi. Maa, kansa, valtakunta III: 464–473. Otava, Helsinki. Sama ruots. 2505.
2524. Yks mõte. Üliõpilasleht 9/1925 (9.10.1925): 187–190.

1926

2601. La Pontide préscythique après l’introduction des métaux. Eurasia Septentrionalis Antiqua II. Helsinki.
2602. Esi-ajalooline aeg. Eesti. Maa, rahvas, kultuur: 241–247. Eesti Kirjanduse Seltsi toimetused 19. Haridusministeeriumi kirjastus, Tartu.
2603. Ett viktigt bronsåldersfynd från Lappmarken. Finskt Museum XXXIII (1926): 78–88.
2604. Viron muinaislinnoja. Hakkapeliitta 16/1926: 7–8.
2605. Julkaisuja Viron muinais- ja kansatieteitten alalta. Helsingin Sanomat 259/1926 (25.9.1926).
2606. Uusi tieteellinen aloite kotimaassa [ESA]. Helsingin Sanomat 260/1926 (26.9.1926).
2607. Jotakin ylioppilastyypistä 20 v. sitten. Helsingin Sanomat 293/1926 (29.10.1926).
2608. Viron ylioppilaitten aikaisemmat kosketukset Suomeen. Helsingin Sanomat 302/1926 (7.11.1926).
2609. Virolainen muistokirjoitus Eino Leinosta. Helsingin Sanomat 311/1926 (16.11.1926).
2610. Arv. Eesti, Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus II, Võrumaa. Helsingin Sanomat 327/1926 (2.12.1926).
2611. Arv. En öst-åländsk skärgårdsby i Brändö. Helsingin Sanomat 331/1926 (6.12.1926).
2612. Teos Europan historiantakaisista kulttuureista. Arv. Schuchhardt, Alteuropa. Historiallinen Aikakauskirja 24: 223–228.
2613. Iēvadam. Latvijas archaioloģija: 9–12. Valters & Rapa, Rīga.
2614. Mitä poikaiällä harrastin. Nuori Voima 1926: 44–45.
2615. Studieutbytet mellan nordiska universitet. Nya Argus 1926: 202–203.
2616. Galič. Reallexikon der Vorgeschichte IV: 166–167.
2617. Gipsmaske, sibirische. Reallexikon der Vorgeschichte IV:338–339.
2618. Gorodišče. Reallexikon der Vorgeschichte IV: 396–397.
2619. Kaukasus. C. Bronzezeit. Reallexikon der Vorgeschichte VI: 264–267.
2620. Koban. Reallexikon der Vorgeschichte VII: 11–12.
2621. Kuban. Reallexikon der Vorgeschichte VII: 110.
2622. Maikop. Reallexikon der Vorgeschichte VII: 347–348.
2623. Suomen tiede ja urali-altailaiset alueet. Suomalainen Ylioppilas 2/1926: 15–16.
2624. Salattuja aarteita. Uusia muinaislöytöjä Aasiassa. Suomen Kuvalehti 15/1926 (10.4.1926): 500–503.
2625. Miten on erään avaarilaisen esineen löytyminen Suomesta selitettävä? Suomen Museo XXXIII (1926): 1–9.
2626. Viron muinaismuistojen hoito. Suomen Museo XXXIII (1926): 78–81.
2627. Suomalais-ugrilainen muinaistiede. Suomen suku I: 190–212. Otava, Helsinki.
2628. Vakka-Suomen muinaismuistoista. Turun Sanomat 193/1926 (20.7.1926).
2629. Puhe Varsinais-Suomalaisen Osakunnan kesäjuhlilla Uudessakaupungissa 10.7.1926. Uudenkaupungin Sanomat 77/1926 (17.7.1926).
2630. Eräitä Perman jumalaisia. Valo. Tiedettä kaikille II A: 280–285. Werner Söderström Oy, Porvoo.
2631. Esipuhe. Viron-kirja. Maa, kansa ja kulttuuri: 5–7. Kustannusosakeyhtiö Kirja, Helsinki.
2632. Viro (Suomalaisen näköpiiristä). Viron-kirja. Maa, kansa ja kulttuuri: 248–258. Kustannusosakeyhtiö Kirja, Helsinki.
2633. Ylioppilaslehden toimitukselle. Ylioppilaslehti 22/1926 (27.11.1926): 281.

1927

2701. Euroopa muinasaeg pronksiaja algusest ajaloolise ajani. Tartu Ülikooli Arkeoloogia Kabineti toimetised 5. Tartu.
2702. Euraasia steppide kala ja selle järeltulijad Permis. Album M. J. Eiseni 70 sünnipäevaks: 103–114. Eesti Kirjanduse Seltsi ja Eesti Rahva Muuseumi kirjastus, Tartu.
2703. Om våra fornminnen och deras betydelse. Almanach för skottåret 1928. Oy Weilin & Göös Ab, Helsingfors. Sama suom. 2704.
2704. Vähäsen muinaismuistoistamme ja niiden merkityksestä. Almanakka karkausvuodeksi 1928. Oy Weilin & Göös Ab, Helsinki. Sama ruots. 2703.
2705. Ausgrabungen in Maklašeevka. Eurasia Septentrionalis Antiqua I: 98–99.
2706. Die Denkmalpflege in Estland. Eurasia Septentrionalis Antiqua I: 130–138. Vrt. nro 2626.
2707. Besprechende archäologische Bibliographie von Osteuropa. Eurasia Septentrionalis Antiqua I: 139–188.
2708. Arv. Merhart, Bronzezeit am Jenissei. Eurasia Septentrionalis Antiqua I: 189–192.
2709. Arv. Rostovtsev, [20 julkaisua v. 1918–1926]. Eurasia Septentrionalis Antiqua I: 192–195.
2710. Arv. Arne, Östeuropas och Nordbalkans förhistoria. Eurasia Septentrionalis Antiqua I: 195–196.
2711. Arv. Alföldi, Der Untergang der Römerherrschaft in Pannonien II. Eurasia Septentrionalis Antiqua I: 196–198.
2712. Arv. Moora, Eestlaste kultuur muistsel iseseisvus-ajal. Eurasia Septentrionalis Antiqua I: 201–202.
2713. Uusia muinaislöytöjä Venäjältä I. ”Suomalainen kaupunki.” Helsingin Sanomat 5/1927 (6.1.1927). Sama, ks. nro 2740.
2714. Uusia muinaislöytöjä Venäjältä II. Siperian pronssikausi. Helsingin Sanomat 6/1927 (7.1.1927). Sama, ks. nro 2741.
2715. Uusia muinaislöytöjä Venäjältä III. Nuolenpääkirjoituslöytö Azerbeidzhanista. Helsingin Sanomat 8/1927 (9.1.1927). Sama, ks. nro 2742.
2716. Uusia muinaislöytöjä Venäjältä IV. Kivikauden löytöjä yliseltä Volgalta. Helsingin Sanomat 9/1927 (10.1.1927).
2717. Uusia muinaislöytöjä Venäjältä V. Muinainen Bolgary. Helsingin Sanomat 10/1927 (11.1.1927).
2718. Altain arkeologiaa. Helsingin Sanomat 27/1927 (28.1.1927).
2719. Prof. M. J. Eisen 70 vuotta. Helsingin Sanomat 262/1927 (28.9.1927).
2720. Arv. Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistyksen uudet julkaisut. Helsingin Sanomat 290/1927 (26.10.1927).
2721. Paikallistutkimuksesta. Helsingin Sanomat 292/1927 (28.10.1927).
2722. Arv. Talvio (toim.), ”Jumalan puistot”. Helsingin Sanomat 326/1927 (1.12.1927).
2723. Arv. Tuglas, Juhan Liiv. Helsingin Sanomat 332/1927 (7.12.1927).
2724. Arv. Saarisalo, Galilean rauniomailta. Helsingin Sanomat 334/1927 (9.12.1927).
2725. Arv. Manninen, Eesti rahvariiete ajalugu. Helsingin Sanomat 335/1927 (10.12.1927).
2726. Kansantajuinen kokonaisesitys Suomen historiasta. Arv. Juvelius, Suomen kansan aikakirjat I. Historiallinen Aikakauskirja 25: 282–285.
2727. Arv. Tarton yliopiston arkeologisen kabinetin julkaisut. Historiallinen Aikakauskirja 25: 332–334.
2728. Eräitä suomalais-ugrilaisen nuoremman rautakauden kulttuuripiirejä. Kalevalaseuran vuosikirja 7: 101–126.                                                                                2729. Appelgren-Kivalo, Otto Hjalmar. Kansallinen elämäkerrasto[18] I: 126.
2730. Aspelin, Johan Reinhold. Kansallinen elämäkerrasto I: 168–171.
2731. Boldt, Johan Georg Robert. Kansallinen elämäkerrasto I: 288–289.
2732. Vanha ajatus uuteen ympäristöön. Nuori Voima 1927: 612–614.
2733. Montelius, Gustaf Oscar Aristides. Pieni tietosanakirja III[19]: 195. Ilman kirjoittajan nimeä, vrt. Tietosanakirja VI (Hki 1914): 666–667.
2734. Permalainen kulttuuri. Pieni tietosanakirja III: 734. Ilman kirjoittajan nimeä, vrt. Tietosanakirja VII (Hki 1915): 424–426.
2735. Totta ja tarua. Kertomuksia ja muinaismuistoja. Pohjantähti 1927: 38–40.
2736. Eesti Ülikool ja rahvuslikud teadused. Päevaleht 27/1927 (28.1.1927).
2737. Minusinsk. Reallexikon der Vorgeschichte VIII: 195.
2738. Ostrussische Bronzezeit. Reallexikon der Vorgeschichte IX: 316–318.
2739. Pronssikausi Mustanmeren aroilla. Suomen Museo XXXIV (1927): 1–24.
2740. Uusia muinaislöytöjä Venäjältä I. ”Suomalainen kaupunki.” Talonpojan Sanomat 2/1927 (14.1.1927). Sama, ks. nro 2713.
2741. Uusia muinaislöytöjä Venäjältä II. Siperian pronssikausi. Talonpojan Sanomat 3/1927 (21.1.1927). Sama, ks. nro 2714.
2742. Uusia muinaislöytöjä Venäjältä III. Nuolenpääkirjoituslöytö Azerbeidzhanista. Talonpojan Sanomat 4/1927 (28.1.1927). Sama, ks. nro 2715.
2743. Muinainen Perma. Toukomies 1–2/1927: 3–5.
2744. Puhe Varsinais-Suomalaisen Osakunnan Topelius-juhlassa 14.1.1927. Turun Sanomat 16/1927 (18.1.1927).
2745. Varsinais-Suomen muinaismuistot. Esitelmä radiossa. Turun Sanomat 96/1927 (9.4.1927).
2746. Puhe uusille ylioppilaille. Turun Sanomat 276/1927 (11.10.1927).

1928

2801. Les provinces culturelles finnoises de l’âge récent de fer dans la Russie du nord. Eurasia Septentrionalis Antiqua III: 1–24.
2802. Permian Studies. Eurasia Septentrionalis Antiqua III: 63–92.
2803. Die russischen und asiatischen archäologischen Sammlungen im Nationalmuseum Finnlands. Eurasia Septentrionalis Antiqua III: 141–164.
2804. Arv. Teplouhov, Древние погребения в Минусинском крае; Grjaznov, Погребения бронзовой эпохи в западном Казакстане; Rykov, К вопросу о культурах бронзовой эпохи в Нижнем Поволжье; Dubrilin, Челябинские курганы. Eurasia Septentrionalis Antiqua III: 186–188.
2805. Arv. Schmidt, К вопросу о происхождении пермского звериного стиля; Туйский всадник. Eurasia Septentrionalis Antiqua III: 188–191.
2806. Arv. Fettich, Die Tierkampfscene in der Nomadenkunst; Das Kunstgewerbe der Avarenzeit in Ungarn. Eurasia Septentrionalis Antiqua III: 194–195.
2807. Arv. Niederlův Sbornik, usporadal J. Schranil, IV; Recueil d’études dédiées à la mémoire de N. P. Kondakov; Seminarium Kondakovianum I. Eurasia Septentrionalis Antiqua III: 191–193.
2808. Arv. Rostovtsev, Inlaid Bronzes of the Han Dynasty in the Collection of C. T. Loo, Statuette d’un cavalier de la Collection de M:me John D. Rockefeller; Богъ-всадникъ на югѣ Россiи, въ Индо-Скифiи и въ Китаѣ. Eurasia Septentrionalis Antiqua III: 193–194.
2809. Neue archäologische Arbeiten im Sovjetreiche. Eurasia Septentrionalis Antiqua III: 196–200.
2810. Hj. Appelgren-Kivalo 75 vuotta. Helsingin Sanomat 95/1928 (5.4.1928).
2811. Tietoja suomalais-ugrilaisesta arkeologiasta. Mielenkiintoinen matka Venäjälle viime kesänä. Helsingin Sanomat 316/1928 (19.11.1928).
2812. Tietoja suomalais-ugrilaisesta arkeologiasta. Mielenkiintoinen matka Venäjälle viime kesänä. Helsingin Sanomat 317/1928 (20.11.1928).
2813. Arv. Shetelig, Old og Heltetid. Helsingin Sanomat 331/1928 (4.12.1928).
2814. Tiedemiesten vaino Neuvosto-Venäjällä. Helsingin Sanomat 343/1928 (16.12.1928).
2815. Arv. Varsinais-Suomen maakuntakirja II. Helsingin Sanomat 351/1928 (24.12.1928).
2816. Professor Tallgrens avgång från inspektoratet för Egentliga Finlands nation. Hufvudstadsbladet 317/1928 (20.11.1928).
2817. Mitä tehtäviä on museolla. Itä-Hämeestä ollaan, Itä-Hämeen Museoyhdistyksen kotiseutujulkaisu 1928: 66–67.
2818. Viron tasavallan kymmenvuotispäivänä. Kansan Kuvalehti 8/1928: 2.
2819. Typologinen tutkimus. Pieni tietosanakirja IV: 936. Ilman kirjoittajan nimeä, Vrt. Tietosanakirja IX (Hki 1917): 2123.
2820. Varsinais-Suomi. Pieni tietosanakirja IV: 1127–1128. Ilman kirjoittajan nimeä, Vrt. Tietosanakirja X (Hki 1919): 690–698.
2821. Pianobor. Reallexikon der Vorgeschichte X: 155–156.
2822. Seima. Reallexikon der Vorgeschichte XII: 12–13.
2823. Sibirien. C. Bronzezeit. Reallexikon der Vorgeschichte XII: 70–71.
2824. Staromyšastovskaja. Reallexikon der Vorgeschichte XII: 389.
2825. Stepan-Cminda. Reallexikon der Vorgeschichte XII: 418–419.
2826. Miniaturbogenfutteral aus Ostrussland. Suomalais-ugrilaisen Seuran toimituksia – Mémoires de la Société Finno-Ougrienne LVIII: 220–228.
2827. Perman ”jumalaisten” sukupuu. Suomen Museo XXXV (1928): 1–10.
2828. Viron esihistoria. Suomen suku II: 155–160. Otava, Helsinki.
2829. Unkarin esiroomalainen muinaisuus. Suomen suku II: 429–433. Otava, Helsinki.
2830. Arv. Qvigstad, Lappische Opfersteine und heilige Berge in Norwegen. Virittäjä 1928: 54.
2831. Ljus över de förgångna kulturerna i Asien. Åbo Underrättelser 44/1928 (14.2.1928).
2832. Ljus över de förgångna kulturerna i Asien. Åbo Underrättelser 45/1928 (15.2.1928).

1929

2901. Synspunkter på nordöstra Europas järnålderskolonisasjon. Bergens Museums Årbok, Historisk-antikvarisk rekke 1928: 1: 65–71.
2902. Etudes sur le Caucase du nord. Eurasia Septentrionalis Antiqua IV: 22–40.
2903. Zur osteuropäischen Archäologie. Finnisch-ugrische forschungen XX: 1–46.
2904. Nya leridoler från Ukraina och deras kulturställning. Finskt Museum XXXV (1928): 28–44.
2905. U. T. Sirelius †. Helsingin Sanomat 228/1929 (25.8.1929).
2906. Arv. Salo, Elementarnyi utsebnik finskovo jazyka dlja skol ftoroi stupeni. Helsingin Sanomat 251/1929 (17.9.1929).
2907. Arv. Estlander, Mathias Aleksanteri Castrén. Helsingin Sanomat 268/1929 (4.10.1929).
2908. Kroatiassa ja Bosniassa. Helsingin Sanomien viikkoliite 38/1929 (22.9.1929).
2909. Suomalaisten siirtyminen Suomeen. Historian aitta II: 25–34.
2910. Hämeen asuttaminen pakanuuden ajalla. Kalevalaseuran vuosikirja 9: 142–159.
2911. Hackman, Alfred Leopold Fredrik. Kansallinen elämäkerrasto II: 329–330.
2912. Turun edeltäjät. Kansan Kuvalehti 24/1929: 7–8.
2913. Südrussland. C. Bronzezeit. Reallexikon der Vorgeschichte XIII: 50–52.
2914. Turkestan. C. Bronzezeit. Reallexikon der Vorgeschichte XIII: 485–486.
2915. Volossovo. Reallexikon der Vorgeschichte XIV: 179.
2916. Zujevskoje. Reallexikon der Vorgeschichte XIV: 549.
2917. Kiinteän asutuksen alku Aurajoen laaksossa. Turun Historiallisen Yhdistyksen julkaisuja 3: 5–27.
2918. Arv. Soikkeli, Vihti. Turun Sanomat 90/1929 (4.4.1929).
2919. Puhe Turun Suomalaisen klassillisen lyseon 50-vuotisjuhlassa. Turun Sanomat 280/1929 (13.10.1929).
2920. U. T. Sirelius. Muistosanoja paarien ääressä. Virittäjä 1929: 190–195. Sama ransk. 3002.

1930

3001. ”Tahtoni olkoon järkisyynä.” Aamu 9/1930: 297–298.
3002. U. T. Sirelius. Discours prononcé aux obséques. Eurasia Septentrionalis Antiqua V: 5–8. Sama suom. 2920.
3003. Funde aus der römischen Eisenzeit im Gouv. Novgorod. Eurasia Septentrionalis Antiqua V: 103–108.
3004. Caucasian monuments. The Kazbek Treasure. Eurasia Septentrionalis Antiqua V: 109–182.
3005. Muinaislöytöjä Altailta. Hautaryöstöjä, joista on hyötyä tieteelle. Helsingin Sanomat 66/1930 (9.3.1930).
3006. Kaukasische anthropomorphe Figuren und der vorderasiatische Kulturkreis. Ipek 1930: 48–55.
3007. Bjarmienmaa. Kalevalaseuran vuosikirja 10: 58–83.
3008. Kauppinen, Matti. Kansallinen elämäkerrasto III: 140.
3009. Kiitev otsus eesti teadusmeestele. Postimees 266/1930 (12.10.1930).
3010. Idrīsī. La Finlande et les autres pays baltiques orientaux. Partie historique. Studia Orientalia 3: 122–142.
3011. Längelmäen muinaisia. Virittäjä 1930: 98–105.

1931

3101. Suomen muinaisuus. Suomen historia I. Werner Söderström Oy, Porvoo – Helsinki. 256 s.
3102. Varsinais-Suomen historia I. Esihistoria. Varsinais-Suomen historiantutkimusyhdistys, Turku. 200 s.
3103. Zur ältesten Eisenzeit des Ostbaltikums. Congressus secundus archaeologorum balticorum Rigae 1930. Acta Universitatis Latviensis, Philologorum et philosophorum ordinis series, tomus suppl.: 167–174. Riga.
3104. Biarmia. Eurasia Septentrionalis Antiqua VI: 100–120.
3105. Zu der nordkaukasischen frühen Bronzezeit. Eurasia Septentrionalis Antiqua VI: 126–145.
3106. Varia. Eurasia Septentrionalis Antiqua VI: 175–180.
3107. Zur archäologischen Bibliographie betr. das Gebiet der jetzigen Sovjetunion für die Zeitperiode 1927–1929. Eurasia Septentrionalis Antiqua VI: 181–209.
3108. Arv. Tompa, Die Bandkeramik in Ungarn. Eurasia Septentrionalis Antiqua VI: 210–212.
3109. Arv. Strzygowski, Asiens bildende Kunst in Stichproben, ihr Wesen und ihre Entwicklung. Eurasia Septentrionalis Antiqua VI: 212–214.
3110. Arv. Borovka, Scythian art. Eurasia Septentrionalis Antiqua VI: 214–215.
3111. Arv. Ginters, Das Schwert der Skythen und Sarmaten in Südrussland. Eurasia Septentrionalis Antiqua VI: 215.
3112. Arv. Финноугорский сборник. Eurasia Septentrionalis Antiqua VI: 215–217.
3113. Itsekuri. Helsingin Sanomat 51/1931 (21.2.1931).
3114. Kuolleita. Maria Veretennikov. Helsingin Sanomat 52/1931 (22.2.1931).
3115. Mieskohtainen vastuu. Helsingin Sanomat 257/1931 (23.9.1931).
3116. Prof. A. A. Spitsyn †. Helsingin Sanomat 258/1931 (24.9.1931).
3117. Paha tahto on demobilisoitava. Helsingin Sanomat 305/1931 (10.11.1931).
3118. Arv. Meinander, Porträtt i Finland före 1840-talet I. Helsingin Sanomat 313/1931 (18.11.1931).
3119. Arv. Saarisalo, Paratiisin maan kaivauksia. Helsingin Sanomat 317/1931 (22.11.1931).
3120. Aktiv museipolitik. Hufvudstadsbladet 194/1931 (22.7.1931).
3121. Ahvenanmaa: Historia [kivikausi – rautakausi]. Iso tietosanakirja[20] I: 180.
3122. Almgren, Oscar. Iso tietosanakirja I: 393. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 1 (Hki 1960): 360.
3123. Altamira. Iso tietosanakirja I: 414. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 1 (Hki 1960): 377.
3124. Ananjinon kalmisto. Iso tietosanakirja I: 534.
3125. Appelgren-Kivalo, Otto Hjalmar. Iso tietosanakirja I: 658.
3126. Antrean löytö. Iso tietosanakirja I: 624.
3127. Arne, Ture Johnsson. Iso tietosanakirja I: 766.
3128. Aunjetitzin kulttuuri. Iso tietosanakirja I: 968. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 1 (Hki 1960): 845.
3129. Ailio, Julius – Tallgren, A. M., Baba. Iso tietosanakirja I: 1071.
3130. British Museum. Iso tietosanakirja II: 317–318.
3131. Butmir. Iso tietosanakirja II: 445.
3132. Capsien. Iso tietosanakirja II: 551.
3133. Chantre, Ernest. Iso tietosanakirja II: 659–660. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 2 (Hki 1961): 32.
3134. Childe, Gordon. Iso tietosanakirja II: 697.
3135. Curman, Jon Sigurd. Iso tietosanakirja II: 911–912.
3136. Déchelette, Joseph. Iso tietosanakirja II: 1016.
3137. Dendran löytö. Iso tietosanakirja II: 1070.
3138. Luoteis-Siperian kulttuurikosketuksista Kr. s. aikaan. Kalevalaseuran vuosikirja 11: 104–124.
3139. Suomen Muinaismuistoyhdistys 60 vuotta. Kotiseutu 1931: 3–16.
3140. Liedon esihistoria. Liedon historia: 1–16. Liedon historiatoimikunta, Turku.
3141. Zur Chronologie der osteuropäischen Bronzezeit. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 61: 81–97.
3142. Zur westsibirischen Gruppe der ”schamanistischen Figuren”. Seminarium Kondakovianum 4: 39–47.
3143. Harvinainen pronssikauden löytö Perniöstä. Suomen Museo XXXVII (1930): 1–6.
3144. † Anna Aspelin. Suomen Museo XXXVII (1930): 95.
3145. ”Kirjeitä myllyltäni.” Turun Sanomat 212/1931 (11.8.1931).
3146. Myöhäisesihistoriallinen Sauvo. Varsinais-Suomen maakuntakirja 4: 7–15.

1932

3201. A. A. Spitsyne †. Eurasia Septentrionalis Antiqua VII: 3–6.
3202. Études archéologiques sur la Russie orientale durant dans l’ancien âge du fer. Eurasia Septentrionalis Antiqua VII: 7–32.
3203. Arv. Congressus secundus Archaeologorum Balticorum Rigae 1930. Eurasia Septentrionalis Antiqua VII: 195–197.
3204. Arv. Engel, Die Kultur des Memellandes in vorgeschichtlicher Zeit. Eurasia Septentrionalis Antiqua VII: 197–198.
3205. Arv. Beninger, Der westgothisch-alanische Zug nach Mitteleuropa. Eurasia Septentrionalis Antiqua VII: 198–199.
3206. Arv. Matthes, Die nördlichen Elbgermanen in spätrömischer Zeit; Die Germanen in der Prignitz. Eurasia Septentrionalis Antiqua VII: 199–200.
3207. Zur neueren archäologischen Literatur Ungarns. Eurasia Septentrionalis Antiqua VII: 200–202.
3208. Arv. Sprockhoff, Die germanischen Griffzungenschwerter. Eurasia Septentrionalis Antiqua VII: 202.
3209. Zur russischen archäologischen Literatur. Eurasia Septentrionalis Antiqua VII: 202–205.
3210. Finland vid slutet av hednatiden. Fornvännen 27: 95–113.
3211. Suurteos pohjoismaisesta kulttuurista. Arv. Nordisk kultur XXVII. Historiallinen Aikakauskirja 30: 127–130.
3212. Eläinpääveistokset. Iso tietosanakirja III: 229.
3213. Esihistorialliset ajanjaksot. Iso tietosanakirja III: 442–460.
3214. Fatjanovolainen kulttuuri. Iso tietosanakirja III: 700.
3215. Fett, Harry Per. Iso tietosanakirja III: 749.
3216. Fettich, Nándor. Iso tietosanakirja III: 750.
3217. Galitšin löytö. Iso tietosanakirja III: 1104–1105. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 2 (Hki 1961): 1613–1614.
3218. Gljadenovin uhrivuori. Iso tietosanakirja III: 1304. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 3 (Hki 1962): 33.
3219. Glozel. Iso tietosanakirja III: 1309.
3220. Gorodištše. Iso tietosanakirja III: 1366. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 3 (Hki 1962): 84.
3221. Grewingk, Constantin Caspar Andreas. Iso tietosanakirja IV: 71.
3222. Gulldynt. Iso tietosanakirja IV: 148.
3223. Gundestrup. Iso tietosanakirja IV: 152.
3224. Gustafson, Gabriel. Iso tietosanakirja IV: 155.
3225. Hadorph l. Hadorphius, Johan. Iso tietosanakirja IV: 226–227.
3226. Hampel, József. Iso tietosanakirja IV: 354.
3227. Hausmann, Richard Gustav Gotthard. Iso tietosanakirja IV: 481.
3228. Hautakumpu. Iso tietosanakirja IV: 483.
3229. Hautalöytö. Iso tietosanakirja IV: 483.
3230. Hautaustavat: Esihist. aika. Iso tietosanakirja IV: 494–495.
3231. Hedeby. Iso tietosanakirja IV: 520. Vrt. Pieni tietosanakirja 1 (Hki 1950): 696.
3232. Helsingin kaupungin historiallinen museo. Iso tietosanakirja IV: 627.
3233. Hiidenkiuas. Iso tietosanakirja IV: 850.
3234. Hoernes, Moritz. Iso tietosanakirja IV: 950–951.
3235. Huoneuurnat. Iso tietosanakirja IV: 1128–1129.
3236. Hämeen museo. Iso tietosanakirja IV: 1247.
3237. Rinne, Juhani Gustav. Kansallinen elämäkerrasto IV: 501–502.
3238. Suomen Karjalan rautakaudesta. Karjalan kirja: 164–180. Werner Söderström Oy, Porvoo.
3239. Bjarmalanti. Rautakauden rajantakainen Karjala ja Karjalan Jäämeren kauppa. Karjalan kirja: 181–193. Werner Söderström Oy, Porvoo.
3240. Kolme Karjalan muinaisuuden tutkijaa (A. J. Sjögren, M. A. Castrén, J. R. Aspelin). Karjalan kirja: 972–975. Werner Söderström Oy, Porvoo.
3241. Hetke mõtisklusi. Kultuuri ja teaduse teilt. Mõtteid ja uurimusi Tartu Ülikooli 300-nda mälestusaasta puhuks: 77–79. Eesti Üliõpilaste Selts Veljesto toimetised 2. Loodus, Tartu.
3242. Hännystakki, sen alkuaste ja sukulaisilmiöt. Nuorten Pellervo 12/1932: 246–248.
3243. Kuri vai terrori. Turun Sanomat 191/1932 (19.7.1932).

1933

3301. Montin-suvun esi- ja alkuhistoria. S. n. 32 s. + kuvaliite + sukutaulu.
3302. Zum ursprungsgebiet des sog. skythischen Tierstils. Acta Archaeologica 4: 258–264.
3303. Dolmens of North Caucasia. Antiquity 1933: 190–202.
3304. Die Streitaxtkulturen in Russland. Arv. Äyräpää, Über die Streitaxtkulturen in Russland. Anzeiger der Finnisch-ugrischen forschungen XXI: 74–79.
3305. Inner Asiatic and Siberian Rock Pictures. Eurasia Septentrionalis Antiqua VIII: 175–210. Sama suom. 3316.
3306. Notes marginales. Eurasia Septentrionalis Antiqua VIII: 235–242.
3307. Sur les faux en préhistoire. Eurasia Septentrionalis Antiqua VIII: 242–249.
3308. Svar till professor K. B. Wiklund. Fornvännen 28 (1933): 184–186.
3309. Psykoosi. Helsingin Sanomat 269/1933 (7.10.1933).
3310. Suurteos Pyhästä Henrikistä. Arv. Rinne, Pyhä Henrik, piispa ja marttyyri. Historiallinen Aikakauskirja 31: 34–40.
3311. Inkeri: Esihistoria. Iso tietosanakirja V: 223–224.
3312. Intian esihistorialliset muinaisjäännökset. Iso tietosanakirja V: 278–279.
3313. Ismanstorpin muinaislinna. Iso tietosanakirja V: 354. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 3 (Hki 1962): 1356–1357.
3314. Kalliopiirros. Iso tietosanakirja V: 1197.
3315. Kansainvaelluksen aikakausi. Iso tietosanakirja V: 1316–1317.
3316. Sisä-Aasian kalliopiirrokset. Kalevalaseuran vuosikirja 13: 153–178. Sama engl. 3305.
3317. ”Joululintu”. Nuorten Pellervo 12/1933: 258–259.
3318. Julius Ailio. Muistopuhe. Suomalainen Tiedeakatemia, Esitelmät ja pöytäkirjat 1933: 105–111, 123–131.
3319. Suomen kansan esihistoriallinen kulttuuriperintö. Suomen kulttuurihistoria I: 26–50. Werner Söderström Oy, Porvoo – Helsinki.
3320. Varsinais-Suomen muinaisasutus. Suomen Matkailijayhdistyksen Vuosikirja 1933: 17–25. Sama ruots. 3322.
3321. Ihmisen muotoisia jumalaisia suomensukuisten kansojen muinaiskalustossa. Suomi V:16: 290–300.
3322. Forntida bosättning i Egentliga Finland. Turistföreningens i Finland Årsbok 1933: 18–26. Sama suom. 3320.
3323. Hiisi ja moisio. Yritys muinaissuomalaisen asutus- ja yhteiskuntahistorian selvittämiseksi. Virittäjä 1933: 319–331.

1934

3401. Sur les monuments mégalithiques du Caucase occidental. Eurasia Septentrionalis Antiqua IX: 1–46.
3402. Archäologie von Ungarn. Arv. Alföldi, Funde aus der Hunnenzeit und ihre ethnische Sonderung. Anzeiger der Finnisch-ugrischen forschungen XXII: 38–43.
3403. Kulturgeschichte des alten Orients. Arv. Götze, Kleinasien; Christensen, Die Iranier. Anzeiger der Finnisch-ugrischen forschungen XXII: 43–47.
3404. Lisiä Tudeer-suvun alku- ja esihistoriaan. Helsingin Sanomat 57/1934 (28.2.1934).
3405. Arv. Suomen suku III. Helsingin Sanomat 67/1934 (10.3.1934).
3406. Jatkoa keskusteluun. Helsingin Sanomat 285/1934 (22.10.1934).
3407. Keskustelua yliopistokysymyksestä. Vähemmistö. Helsingin Sanomat 293/1934 (30.10.1934).
3408. Kansallismuseo. Iso tietosanakirja VI: 3–4. Vrt. Pieni tietosanakirja 2 (Hki 1950): 293–294, Otavan iso tietosanakirja 4 (Hki 1962): 360.
3409. Karjalan muinaisjäännökset. Iso tietosanakirja VI: 142–143.
3410. Kassiteridit. Iso tietosanakirja VI: 235. Ilman kirjoittajan nimeä, Vrt. Tietosanakirja IV (Hki 1912): 459.
3411. Kaukasian muinaisjäännökset. Iso tietosanakirja VI: 355–356.
3412. Kiina: Historia: Esihistoria. Iso tietosanakirja VI: 728.
3413. Killankirkko. Iso tietosanakirja VI: 762. Ilman kirjoittajan nimeä, Vrt. Tietosanakirja IV (Hki 1912): 901.
3414. Kiviaseet. Iso tietosanakirja VI: 956–957.
3415. Kivik. Iso tietosanakirja VI: 970.
3416. Kolmikausijärjestelmä. Iso tietosanakirja VI: 1119.
3417. Komentosauva. Iso tietosanakirja VI: 1147. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 4 (Hki 1962): 1244.
3418. Kossinna, Gustaf. Iso tietosanakirja VI: 1330–1331.
3419. Kotiseuduntutkimus. Iso tietosanakirja VI: 1349–1350.
3420. Kulttuurikerros. Iso tietosanakirja VII: 262–263.
3421. Kupurasolki. Iso tietosanakirja VII: 357.
3422. Käräjämäki. Iso tietosanakirja VII: 565–566.
3423. Laivalateet. Iso tietosanakirja VII: 714. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 5 (Hki 1963): 210.
3424. Lapin muinaisjäännökset. Iso tietosanakirja VII: 797–798.
3425. La Tène. Iso tietosanakirja VII: 872–873. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 5 (Hki 1963): 334.
3426. Latvia: Historia [esihistoria]. Iso tietosanakirja VII: 893–894.
3427. Lausitzin kulttuuri. Iso tietosanakirja VII: 923.
3428. Lengyel. Iso tietosanakirja VII: 1030. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 5 (Hki 1963): 475.
3429. Levänluhdan löytö. Iso tietosanakirja VII: 1119.
3430. Liiviläisten muinaisjäännökset. Iso tietosanakirja VII: 1205–1207.
3431. Oman itsensä kanssa painiskeleva muinaistiede. Kalevalaseuran vuosikirja 14: 200–211. Vrt. nro 3602, 3627.
3432. Finland och Skandinavien. Kristen gemenskap 1934: 176–179. Sama Mellanfolkligt samarbete: 289–292. Sama suom. 3433.
3433. Suomi ja Skandinavia. Rauhaa kohti 21/1934: 219–220. Sama ruots. 3432.
3434. Die ”altpermische” Pelzwarenperiode an der Pechora. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XL: 152–181.
3435. K. K. Meinander. Suomen Museo XL (1933): 6–8.
3436. Pronssikautinen kirves Maariasta Suomen Museo XL (1933): 18–21.
3437. Nuorison valmistautuminen julkiseen elämään. Turun Sanomat 200/1934 (29.7.1934).
3438. Niitä näitä Kylmäkosken varhaisasutuksesta. Virittäjä 1934: 101–104.

1935

3501. K. J. Ståhlberg. Helsingin Sanomat 26/1935 (28.1.1935).
3502. Arv. Saarisalo, Paratiisin maan kaivauksia; Asuttu puolikuu. Historiallinen Aikakauskirja 33: 38–41.
3503. Lönnbohm, Oskar Anders Ferdinand. Iso tietosanakirja VIII: 276–277. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 5 (Hki 1963): 1015.
3504. Maglemose. Iso tietosanakirja VIII: 486–487.
3505. Maikop. Iso tietosanakirja VIII: 511.
3506. Meripihkakoristeet. Iso tietosanakirja VIII: 918–919.
3507. Merjalaiset. Iso tietosanakirja VIII: 927. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 5 (Hki 1963): 1535.
3508. Montelius, Oscar. Iso tietosanakirja VIII: 1211.
3509. Mordvalaiset muinaisjäännökset. Iso tietosanakirja VIII: 1243.
3510. Mortillet, Gabriel de. Iso tietosanakirja VIII: 1263.
3511. Muinaisjäännökset. Iso tietosanakirja VIII: 1289–1291.
3512. Muinaismuistoyhdistys, Suomen. Iso tietosanakirja VIII: 1295. Vrt. Pieni tietosanakirja 3 (Hki 1951): 248.
3513. Muinaistiede. Iso tietosanakirja VIII: 1296–1298.
3514. Muinaistieteellinen toimikunta. Iso tietosanakirja VIII: 1298.
3515. Muinaistieteelliset kongressit. Iso tietosanakirja VIII: 1298.
3516. Muinaistieteelliset tutkimuslaitokset. Iso tietosanakirja VIII: 1298–1299.
3517. Muroma. Iso tietosanakirja VIII: 1339–1340.
3518. Müller, Sophus Otto. Iso tietosanakirja IX: 43.
3519. Nauhakeramiikka. Iso tietosanakirja IX: 181–182.
3520. Nordiska Museet. Iso tietosanakirja IX: 386–387.
3521. Nuorakeramiikka. Iso tietosanakirja IX: 464–465.
3522. Paalurakennukset. Iso tietosanakirja IX: 847–848. Vrt. Pieni tietosanakirja 3 (Hki 1951): 425; Otavan iso tietosanakirja 6 (Hki 1963): 799.
3523. Paikallismuseot. Iso tietosanakirja IX: 872–875.
3524. Peringskiöld, Johan. Iso tietosanakirja IX: 1218. Ilman kirj. nimeä, Vrt. Tietosanakirja VII (Hki 1915): 403.
3525. Permalainen kulttuuri. Iso tietosanakirja IX: 1237–1238.
3526. ”Pohjanlahdelta Uralille”. Kalevalaseuran vuosikirja 15: 229–234.
3527. Intian vanhin suurkulttuuri. Muinaisajan ihmeet II: 470–476. Werner Söderström Oy, Porvoo.
3528. Kaldean Uurin kuningashaudat. Muinaisajan ihmeet II: 477–484. Werner Söderström Oy, Porvoo.
3529. Euraasian arojen varhaishistoriallisia suurmuistoja. Muinaisajan ihmeet II: 485–492. Werner Söderström Oy, Porvoo.
3530. Kaukasian muistomerkkejä. Muinaisajan ihmeet II: 493–498. Werner Söderström Oy, Porvoo.
3531. Eräitä epäselviä muinaislöytöjä. Suomen Museo XLI (1934): 41–48.
3532. Kaukokarjalan ja Bjarmian muinainen suuraika. Suomen Museoliiton julkaisuja 5: 64–65.

1936

3601. † Ilmari Manninen. Eurasia Septentrionalis Antiqua X: 1–4.
3602. Sur la méthode de l’archéologie préhistorique. Eurasia Septentrionalis Antiqua X: 16–24. Sama puol. 3627. Vrt. nro 3431, 3701.
3603. Archaeological Studies in Soviet Russia. Eurasia Septentrionalis Antiqua X: 129–170.
3604. Problems concerning the Central-Russian Gorodishche Civilisation. Eurasia Septentrionalis Antiqua X: 171–185.
3605. Geschichte der antiquarischen Forschung in Finnland. Eurasia Septentrionalis Antiqua X: 199–261.
3606. Arv. Smirnov, Der Schatz von Achalgori. Eurasia Septentrionalis Antiqua X: 264–266.
3607. Arv. Arne, Barsoff Gorodok. Eurasia Septentrionalis Antiqua X: 266–267.
3608. Arv. Salmony, Sino-Siberian Art. Eurasia Septentrionalis Antiqua X: 267–268.
3609. Arv. Engel, Vorgeschichte der altpreussischen Stämme I. Eurasia Septentrionalis Antiqua X: 269–270.
3610. Neuere archäologische Arbeiten in Estland. Archäologisches aus Lettland und Polen. Eurasia Septentrionalis Antiqua X: 270–274.
3611. Viro ja Suomi 1000 vuotta sitten. Eesti ja Soome 1000 aastat tagasi. Fenno-Ugrica V. V Soome-Ugri Kultuurkongress – Suomalais-Ugrilainen Kulttuurikongressi – Finnugor Kultúrkongresszus: A3: 1–4.
3612. Arv. Lähteenoja, Rauma 1721–1809. Helsingin Sanomat 74/1936 (16.3.1936).
3613. Varhaishistoriamme. Vastinetta professori Jaakkolalle. Historiallinen Aikakauskirja 34: 231–241. Ks. nro 3626.[21]
3614. Pohjanmaan historiallinen museo. Iso tietosanakirja X: 191–192.
3615. Pärnun luulöydöt. Iso tietosanakirja X: 820.
3616. Rapolan linna. Iso tietosanakirja X: 1127. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 7 (Hki 1964): 275–276.
3617. Reinach, Salomon. Iso tietosanakirja X: 1310. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 7 (Hki 1964): 395.
3618. Roomalainen rautakausi. Iso tietosanakirja XI: 275. ilman kirj. nimeä, Vrt. Tietosanakirja VIII (Hki 1916): 189.
3619. Rostovtsev, Mihail Ivanovitš. Iso tietosanakirja XI: 339.
3620. Rygh, Oluf. Iso tietosanakirja XI: 556.
3621. Ryssänkuoppa. Iso tietosanakirja XI: 564. Ilman kirj. nimeä, Vrt. Tietosanakirja VIII (Hki 1916): 431.
3622. Ryssänuuni. Iso tietosanakirja XI: 564. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 7 (Hki 1964): 792.
3623. Satakunnan museo. Iso tietosanakirja XI: 990.
3624. Shetelig, Haakon. Iso tietosanakirja XI: 1345. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 7 (Hki 1964): 1336.
3625. Asutuksen ja väestön historia. I. Esihistoriallinen aika. Suomen maantieteen käsikirja: 411–423. Suomen maantieteellinen seura, Helsinki.                                                                                                                                                                            
3626. Varhaishistorian Suomi ja Itämeren alue. Arv. Jaakkola, Suomen varhaishistoria Suomen Museo XLI (1935): 83–95. Ks. nro 3613.
3627. O metodzie archeologii przedhistorycznej Wiadomości Archeologiczne 14: 15–23; sama ransk. 3602; Vrt. nro 3431, 3701.

1937

3701. The Method of Prehistoric Archaeology. Antiquity 1937: 152–161. Sama esp. 4101. Vrt. nro 3431, 3602, 3627.
3702. The Arctic Bronze Age in Europe. Eurasia Septentrionalis Antiqua XI: 1–46.
3703. ”Portable altars”. Eurasia Septentrionalis Antiqua XI: 47–68.
3704. The South Siberian cemetery of Oglakty from the Han period. Eurasia Septentrionalis Antiqua XI: 69–90.
3705. Studies of the Pontic Bronze Age. Eurasia Septentrionalis Antiqua XI: 103–121.
3706. Sur l’origine des antiquités dites mordviennes. Eurasia Septentrionalis Antiqua XI: 122–133.
3707. Enamelled Ornaments in the Valley of the Desna. Eurasia Septentrionalis Antiqua XI: 147–156.
3708. Editorial notes. Eurasia Septentrionalis Antiqua XI: 204–207.
3709. Šigirskojen löydöt. Iso tietosanakirja XII: 31.
3710. Siperia: Esihistoria. Iso tietosanakirja XII: 242–244.
3711. Skandinavian muinaisjäännökset. Iso tietosanakirja XII: 324.
3712. Smirnov, Jakov Ivanovitš. Iso tietosanakirja XII: 384.
3713. Solki. Iso tietosanakirja XII: 456–457.
3714. Spitsyn, Aleksandr Andrejevitš. Iso tietosanakirja XII: 662–663.
3715. Stonehenge. Iso tietosanakirja XII: 764.
3716. Suolöytö. Iso tietosanakirja XII: 991–992.
3717. Suomalais-ugrilainen muinaistutkimus. Iso tietosanakirja XII: 1018–1022.
3718. Suomen Museo. Iso tietosanakirja XII: 1108. Ilman kirj. nimeä, Vrt. Tietosanakirja IX (Hki 1917): 438–439.
3719. Suomi: Esihistoria: Pronssikausi, rautakausi. Iso tietosanakirja XII: 1307–1314.
3720. Teplouhov, Aleksandr, Feodor Aleksandrovitš, Sergei Aleksandrovitš. Iso tietosanakirja XIII: 862–863.
3721. Tischler, Otto. Iso tietosanakirja XIII: 1119.
3722. Tiurinlinna. Iso tietosanakirja XIII: 1133.
3723. Tovostinin muinaisesinekokoelma. Iso tietosanakirja XIII: 1259. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 8 (Hki 1964): 1558.
3724. Tripolje. Iso tietosanakirja XIII: 1321.
3725. J. R. Aspelinin uran alkutaipaleelta. Kalevalaseuran vuosikirja 17: 83–101.
3726. Aarne Äyräpää 50-vuotias. Kotiseutu 1937: 89–92.
3727. Suomen skandinaavisesta pronssikaudesta. Societas Scientiarum Fennica Vuosikirja Årsbok XV:B:5 (1936–1937). 17 s.
3728. Pohjoisen Euraasian kiviset oinaanpäät. Suomen Museo XLIV (1937): 14–22.

1938

3801. Vakantsele Tartu Ülikooli Eesti ja naabermaade muinasteaduse õppetoolile kandideerija teaduslikkude tööde hinnang. Acta et commentationes Universitatis Dorpatensis CXXI:7: 3–5.
3802. The Prehistory of Ingria. Eurasia Septentrionalis Antiqua XII: 79–108.
3803. Some North Eurasian sculptures. Eurasia Septentrionalis Antiqua XII: 109–135.
3804. Varia. Eurasia Septentrionalis Antiqua XII: 217–233.
3805. Kurze Übersicht. Eurasia Septentrionalis Antiqua XII: 236–238.
3806. From the Editor. Eurasia Septentrionalis Antiqua XII: 239–241.
3807. Suuri virolainen muinaistieteellinen väitöskirja. Arv. Moora, Die Eisenzeit in Lettland bit etwa 500 n. Chr. Historiallinen Aikakauskirja 36: 205–209.
3808. Maarian pitäjän paimenmuisto 1500- ja 1600-luvuilla. Historiallinen Arkisto 44: 39–60.
3809. Kauko-Karjalan muinaismuistot ja esihistoriallinen asutus. Historian aitta VIII: 9–20.
3810. Tuukkalan kalmisto. Iso tietosanakirja XIV: 349.
3811. Typologinen tutkimus. Iso tietosanakirja XIV: 407–408. Vrt. Pieni tietosanakirja 4 (Hki 1952): 508.
3812. Ukrainan muinaisjäännökset. Iso tietosanakirja XIV: 642.
3813. Ukonvaaja. Iso tietosanakirja XIV: 619. Ilman kirjoittajan nimeä, Vrt. Tietosanakirja X (Hki 1919): 149.
3814. Urali-altailainen pronssikausi. Iso tietosanakirja XIV: 746.
3815. Uurna. Iso tietosanakirja XIV: 844. Ilman kirjoittajan nimeä, Vrt. Tietosanakirja X (Hki 1919): 314.
3816. Uvarov, Aleksei Sergejevitš, Uvarova Praskovija Sergejevna. Iso tietosanakirja XIV: 900.
3817. Vanhalinna. Iso tietosanakirja XIV: 1259.
3818. Vanhan Upsalan kummut. Iso tietosanakirja XIV: 1260.
3819. Varbola. Iso tietosanakirja XIV: 1311.
3820. Varsinais-Suomi: Historia. Iso tietosanakirja XIV: 1346–1348.
3821. Vasarakirveskulttuuri. Iso tietosanakirja XIV: 1364, 1367.
3822. Die sog. Mälaräxte des ostbaltischen Bronzezeit. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 30: 721–726.
3823. A Bronze Statuette from Lithuania. Senatne un Māksla 2: 56–63.
3824. Sodanjälkeisistä Pohjois-Aasian muinaislöydöistä. Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja – Journal de la Société Finno-ougrienne XLIX: 30–46.
3825. Sur les antiquités trouvées depuis la guerre dans l’Asie septentrionale. Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja – Journal de la Société Finno-ougrienne XLIX: 47–60.

1939

3901. Arv. Mikkola, Hämärän ja sarastuksen ajoilta. Helsingin Sanomat 163/1939 (20.6.1939).
3902. ”Ethnogenesis” eli ajatuksia kansakuntain synnystä. Historian aitta IX: 40–50.
3903. Biskupinin muinaiskaupunki Puolassa. Ilta-Sanomat 266/1939 (16.11.1939).
3904. Viron kansallismuseo. Iso tietosanakirja XV: 727.
3905. Vatjalaiset muinaisjäännökset. Iso tietosanakirja XV: 38–39.
3906. Vendelin löydöt. Iso tietosanakirja XV: 138.
3907. Venäjä: Esihistoria. Iso tietosanakirja XV: 184–186.
3908. Venäjän muinaistieteelliset seurat. Iso tietosanakirja XV: 227.
3909. Vepsäläiset muinaisjäännökset. Iso tietosanakirja XV: 240.
3910. Vienan Karjalan muinaisjäännökset. Iso tietosanakirja XV: 489.
3911. Viikinkiaika. Iso tietosanakirja XV: 524.
3912. Viikinkilaiva. Iso tietosanakirja XV: 524.
3913. Viro: Esihistoria. Iso tietosanakirja XV: 712–713.
3914. Worsaae, Jens Jakob Asmussen. Iso tietosanakirja XV: 889–890.
3915. Votiivilöydöt. Iso tietosanakirja XV: 892. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 10 (Hki 1965): 105–106.
3916. Yliskylän kalmisto. Iso tietosanakirja XV: 1227–1228. Vrt. Otavan iso tietosanakirja 10 (Hki 1965): 447.
3917. Zausailovin kokoelma. Iso tietosanakirja XV: 1273.
3918. Znamenskin kokoelma. Iso tietosanakirja XV: 1297–1298
3919. Åberg, Nils. Iso tietosanakirja XV: 1319–1320.
3920. Viro. Nuorten Pellervo 11/1939: 272–275.
3921. Hjalmar Appelgren-Kivalo. Muistopuhe. Suomalainen Tiedeakatemia, Esitelmät ja pöytäkirjat 1937: 60–71, 77–86.
3922. Inkerinmaan muinaisasutuksesta. Suomalainen Tiedeakatemia, Esitelmät ja pöytäkirjat 1937: 37–60.

1940

4001. The Mannerheim archaeological collection from Eastern Turkestan. Suomalais-Ugrilaisen Seuran kansatieteellisiä julkaisuja – Travaux Ethnographiques de la Société Finno-ougrienne VIII. Helsinki.
4002. The Origin of the Finnish Race. Illustrated London News 13.4.1940: 494–495.
4003. Kaarlo Juho Ståhlberg. Kaarlo Juho Ståhlberg: juhlakirja 1940: 11–15. Aamun kannatusyhdistys ry, Helsinki.
4004. Muinais-Karjala. Nuorten Pellervo 4/1940: 72–74.

1941

4101. Sobre el metodo de la arqueologia prehistorica. Atlantis 16/1941: 68–79. Sama engl. 3701. Vrt. nro 3431, 3602, 3627.
4102. Etu-Intian ja muinaiskreetalaisten esihistoriallisten kirjoitusten ja kielten selvittely. Helsingin Sanomat 31/1941 (2.2.1941).
4103. Viro. Ilta-Sanomat 164/1941 (31.7.1941).
4104. Itä-Karjalan esi- ja varhaishistoriaa. Itsenäinen Suomi 8–9/1941 (20.9.1941) 13–14.
4105. Östkarelens förhistoria och äldsta historiska tid. Kampen om Östkarelen: 7–13; Söderström, Helsingfors.

1942

4201. Suomen suvun muinaistutkija. J. R. Aspelinin satavuotismuisto. Helsingin Sanomat 203/1942 (1.8.1942).
4202. Kubanin laakson muinaiskulttuuri. Helsingin Sanomat 213/1942 (11.8.1942).
4203. Muinainen Kaukasia. Helsingin Sanomat 238/1942 (5.9.1942).
4204. J. R. Aspelinin syntymän 100-vuotismuistoksi. Kansanvalistusseuran kalenteri 1943: 13–20.
4205. Suomen Muinaismuistoyhdistys 70-vuotias. Suomen Museo XLVIII (1941): 1–12.
4206. Suomalaisia muinaistutkimuksen harrastelijoita Venäjällä. Terra 1942: 187–198.

1943

4301. Archäologie. Fennia 67: 121–123.
4302. John Abercromby. Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja – Journal de la Société Finno-ougrienne LII:2. 22 s.
4303. Marttyyri voittaa aina. Inkerin suomalaiset, kelvollisten miesten ja naisten kansa. Suomen Kuvalehti 16–17/1943 (17.4.1943): 510–511.

1944

4401. Finland och Skandinavien. Finland för Norden. Uttalanden om vårt nordiska samarbete: 111–113. Söderström, Helsingfors. Sama suom. 4404.
4402. J. R. Aspelin. Hans livsgärning och svenska förbindelser. Fornvännen 39: 65–82.
4403. Esipuhe. Maarian esihistoria Maarian pitäjän historia I: 7–34. Maarian pitäjän historiatoimikunta, Turku.
4404. Suomi ja Skandinavia. Suomi kuuluu Pohjolaan: 120–122. Suomen Kirja, Helsinki. Sama ruots. 4401.

1946

4601. The University of Tartu. The Baltic Review 2–3/1946: 87–89.

1960

6001. Tallgren, A. M. – Luho, Ville, Appelgren-Kivalo, Otto Hjalmar. Otavan iso tietosanakirja[22] 1: 598.
6002. Tallgren, A. M. – Henriksson, Karl-Erik, British Museum. Otavan iso tietosanakirja 1: 1483.

1961

6101. Tallgren, A. M. – Luho, Ville, Fatjanovon kulttuuri. Otavan iso tietosanakirja 2: 1299.

1962

6201. Karjalan muinaisjäännökset. Otavan iso tietosanakirja 4: 487.
6202. Tallgren, A. M. – Luho, Ville, Kaukasian muinaisjäännökset. Otavan iso tietosanakirja 4: 637–638.
6203. Kiina: Historia: Esihistoria. Otavan iso tietosanakirja 4: 939.
6204. Kulttuurikerros. Otavan iso tietosanakirja 4: 1588.
6205. Kupurasolki. Otavan iso tietosanakirja 4: 1664.

1963

6301. Liiviläisten muinaisjäännökset. Otavan iso tietosanakirja 5: 641–642.
6302. Sauramo, Matti – Tallgren, A. M., Meripihka. Otavan iso tietosanakirja 5: 1529–1530.
6303. Montelius, Oscar. Otavan iso tietosanakirja 6: 5.
6304. Tallgren, A. M. – Luho, Ville, Muinaismuistoyhdistys, Suomen. Otavan iso tietosanakirja 6: 61.
6305. Muroma. Otavan iso tietosanakirja 6: 94.
6306. Permalainen kulttuuri. Otavan iso tietosanakirja 6: 1108.

1964

6401. Rostovtsev, Mihail Ivanovitš. Otavan iso tietosanakirja 7: 651.

1965

6501. Tuukkalan kalmisto. Otavan iso tietosanakirja 9: 231–232.
6502. Tallgren, A. M. – Hautala, Jouko, Typologinen tutkimusmenetelmä. Otavan iso tietosanakirja 9: 275–276.
6503. Vatjalaiset muinaisjäännökset. Otavan iso tietosanakirja 9: 1092–1093.
6504. Vendelin löydöt. Otavan iso tietosanakirja 9: 1173–1174.
6505. Vepsäläiset muinaisjäännökset. Otavan iso tietosanakirja 9: 1203.
6506. Viikinkiaika. Otavan iso tietosanakirja 9: 1471.
6507. Viikinkilaiva. Otavan iso tietosanakirja 9: 1471–1472.
6508. Worsaae, Jens Jakob Asmussen. Otavan iso tietosanakirja 10: 102–103.
6509. Zausailovin kokoelma. Otavan iso tietosanakirja 10: 497.
6510. Znamenskin kokoelma. Otavan iso tietosanakirja 10: 515–516.


[1] Tallgrenin reunamerkintä Museoviraston kirjastolle kuuluvassa kirjan kappaleessa.

[2] Lauri O. Th. Tudeerin vastine Tallgrenille Historiallinen Aikakauskirja 1908: 274–275.

[3] Tietosanakirja I–X. Tietosanakirja-Osakeyhtiö, Helsinki 1910–1919.

[4] Päivän toimituksen vastine Tallgrenille HS 20/1910 (26.1.1910).

[5] Ei voi varmistaa, että on Tallgrenin kirjoittama, Vrt. kuitenkin vuosikerran tekijähakemisto.

[6] Ei voi varmistaa, että on Tallgrenin kirjoittama, Vrt. kuitenkin vsk:n tekijähakemisto.

[7] Ei voi varmistaa, että on Tallgrenin kirjoittama, Vrt. kuitenkin vsk:n tekijähakemisto.

[8] Vuosikerran tekijähakemiston mukaan myös sivulla 270 on jotakin Tallgrenin kirjoittamaa, muttei ole mahdollista selvittää, mitä.

[9] Kansalliskirjaston Historiallisen sanomalehtikirjaston mukaan Suomen Kuvalehti 1912 olisi ollut Hämeen Sanomien lisälehti, mutta tieto on virheellinen.

[10] On epäselvää, mitkä tämän lehden kirjoitukset ovat Tallgrenin, mutta Ella Kivikoski olettaa kaikkia hänen kirjoittamikseen. Kyseessä on Varsinaissuomalaisen Osakunnan lehden humoristinen erikoisnumero.

[11] Ks. Korhonen, Arvi, Paikkakuntako vai tiede n. s. kotiseutututkimuksen periaatteelliseksi pohjaksi? HAik 1915: 87–93; Schvindt, Theodor, Kotiseutututkimuksesta, HAik 1915: 218–221; Korhonen, Selitykseksi toht. Theodor Schvindtin ja toht. A. M. Tallgrenin vastineiden johdosta. HAik 1915: 225–230; Schvindt, Hra A. Korhosen käsitykselle vähäinen selitys, HAik 1915: 387–388; Korhonen, Vastaus, HAik 1915: 388–389.

[12] Myös s. 126 jonkin uutisen pitäisi olla Tallgrenin kirjoittama, muttei ole mahdollista päätellä, mikä.

[13] Tieto julkaisusta Ella Kivikosken bibliografiasta. Itse julkaisua ei ole löytynyt.

[14] Tieto julkaisusta Ella Kivikosken bibliografiasta. Itse julkaisua ei ole löytynyt.

[15] Epävarmaa, onko Tallgrenin kirjoittama.

[16] Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille I–VI. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo.

[17] Reallexikon der Vorgeschichte I–XV, hrsg. Max Ebert. Walter de Gruyter, Berlin 1924–1932.

[18] Kansallinen elämäkerrasto I–V, Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo 1927–1934.

[19] Pieni tietosanakirja I–IV, Otava, Helsinki 1925–1928.

[20] Iso tietosanakirja I–XV. Otava, Helsinki 1931–1939.

[21] Ks. myös Jaakkola, Jalmari, Hiukan lisävaloa varhaishistorialliseen probleeminasetteluun, Historiallinen Aikakauskirja 1936: 242–249.

[22] Otavan iso tietosanakirja 1–10. Otava, Helsinki 1960–1965.